Business

OESO: ‘Groei in G7 nagenoeg stilgevallen; meer goedkoop geld nodig’

De Oeso heeft vandaag een rapport gepubliceerd over de huidige stand van de G7, ‘s werelds zeven grootste economieën (Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Canada, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië). De conclusie is verontrustend: de groei is stot stilstand gekomen en de centrale banken doen er best aan hun landen opnieuw van goedkoop geld te voorzien.

De groei in de opkomende economieën blijft sterk, hoewel een lichte vertraging wordt opgemerkt. Het Oeso schat dat de groei in de G7 – Japan uitgezonderd – minder dan 1% op jaarbasis zal bedragen voor het tweede semester van 2011.

‘Het debat over het schuldenplafond in de VS, de schuldencrisis die verschillende landen van de eurozone treft en het feit dat overheden minder opties hebben om de groei aan te zwengelen hebben het ondernemers- en consumentenvertrouwen neerwaarts gehaald. Ook bestaat de mogelijkheid dat de gevolgen van de nieuwe bankenregulering zijn onderschat. De eerdere verbeteringen in de arbeidsmarkt vlakken uit: jobcreatie daalt en het risico bestaat dat hoge werkloosheidscijfers de norm eerder dan de uitzondering worden.

Positief is wel dat verschillende landen in de Oeso werk maken van fiscale en structurele hervormingen, die op termijn het vertrouwen zouden moeten opkrikken. Om dat vertrouwen verder aan te zwengelen is het nodig dat centrale banken de lage rentevoeten behouden en die verder verlagen indien mogelijk,’ aldus de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De denktank wijst erop dat sinds de uitbraak van de financiële crisis de onzekerheid rond de voorspellingen groter is dan voorheen.

Show More
Close
Close