Sectors

Onze microbenafdruk is even uniek als onze vingerafdruk

Elk menselijk lichaam wordt omgeven door een onzichtbare wolk van miljoenen microben die voor het individu even uniek is als een vingerafdruk. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oregon. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat het mogelijk is om de aanwezigheid van het individu te kunnen registreren op een ogenblik dat de betrokkene de locatie al enkele tijd heeft verlaten.

“Een onderzoek bij elf personen, die gedurende een bepaalde periode in een klimaat-gecontroleerde kamer werden geplaatst, maakt duidelijk dat het op minder dan vier uur mogelijk was om achteraf de meeste deelnemers te identificeren aan de unieke wolk microben die ze bij hun vertrek in de ruimte hadden achtergelaten,” geeft onderzoeksleider James Meadow, bacterioloog aan de University of Oregon, aan.

De wetenschappers voegt er aan toe dat sommige personen een heel specieke microbenwolk creëren. Er wordt aan toegevoegd dat de samenstelling van de microbenafdruk wordt bepaald door een reeks variabelen, zoals het dieet, de gezondheid of de persoonlijke hygiëne.

Negentig centimeter

De onderzoekers stelden vast dat de persoonlijke microbenwolk zich uitstrekt in een cirkel van negentig centimeter rond het lichaam. De wolk bestaat grotendeels uit microben, schimmels en bacterieën die zich meestal op de huid situeren, maar ook onder meer de mond, de neus of de maag en darmen kunnen een locatie van herkomst zijn. Bovendien kan aan de hand van de microben ook bepaalde gedragingen worden afgeleid.

De resultaten van het onderzoek laten volgens Meadow uitschijnen dat de verzameling persoonlijke microben door zijn unieke samenstelling misschien ooit gebruikt zal kunnen worden om de daders van misdrijven te helpen ontmaskeren of onschuldigen vrij te pleiten.

De vaststelling laat volgens de onderzoeker in elk geval toe om het inzicht in de verspreiding van besmettelijke ziektes binnenshuis te versterken. Wel geven de wetenschappers toe dat het nog geruime tijd zal duren vooraleer de individuele microbenwolk ook in de complexere omgeving van de reële wereld zal kunnen worden geïdentificeerd. (mah)

Show More
Close
Close