Economie

In Rio wordt om de 50 minuten een vrachtwagen overvallen; een startup wil dat nu veranderen

In Brazilië blijft criminaliteit een grote plaag. Ook het bedrijfsleven gaat gebukt onder de verliezen en het geweld dat dagelijks met de actiesvan de criminele bendes gepaard gaat. Terwijl de politie met een sterk repressief optreden het probleem probeert aan te pakken, proberen de ondernemingen zich vooral met technologie te verweren. Daarbij wordt vaak beroep gedaan op technologische startups die met innoverende producten een antwoord op de bedreiging willen aanreiken.

“Statistieken tonen aan dat in de Braziliaanse metropool Rio de Janeiro vorig jaar elke vijftig minuten een vrachtwagen door gewapende bendes werd beroofd”, aldus de Britse zakenkrant Financial Times. “Die bedreigingen hebben echter de basis gelegd voor de opstart van een groep nieuwe bedrijven, die van innoverende technologieën gebruik maken om de problemen aan te pakken.”

Risicobeheer

Onder meer wordt daarbij gewezen op de startup Cargox, die van big data gebruik maakt om de potentiële risico’s te beperken. Dankzij die technologieën kunnen onder meer locaties met een groter risico op overvallen worden geïdentificeerd. Bij een overval kan de software bovendien in realtime de onderneming van de crisis op de hoogte brengen.

Federico Vega, topman van Cargox, merkt op dat in Brazilië 0,1 procent van alle cargo die met vrachtwagens wordt vervoerd, het slachtoffer wordt van diefstal. “Geen enkele economische activiteit is tegen de georganiseerde misdaad beschermd”, stippen experts aan. “Vrachtwagens worden overvallen, maar de bendes houden zich ook bezig met de illegale kap van tropisch hardhout of spitsen zich toe op online criminaliteit zoals kredietkaartfraude.”

De politie probeert te reageren met directe confrontaties, maar dat kan zware gevolgen hebben. Vorig jaar werden in Rio de Janeiro 134 politiemensen gedood. Daarom wordt steeds vaker naar technologie gegrepen om de nodig bescherming te bieden.

Onomkeerbaar

“We hebben hier met een onomkeerbare trend te maken”, voert risicoconsulent Control Risks aan. “De inzet van technologie levert immers belangrijke kostenvoordelen op. Andere bronnen, zoals bewakers, kunnen worden ingezet waar de grootste nood wordt ervaren.” 

Cargox zegt op twee jaar meer dan vijfduizend vrachtwagens te hebben aangesloten. De onderneming bekijkt aan de hand van beschikbare gegevens welke routes, tijdvensters, buurten en cargotypes de grootste risico’s opleveren. Aan de hand van die gegevens wordt aan de chauffeurs een handleiding bezorgd die hen de grootste veiligheid moet garanderen.

“Onder meer zullen de chauffeurs leren dat ze best wegblijven bij tankstations die bekend staan voor prostitutie, aangezien die locaties ook vaak met criminaliteit worden geconfronteerd”, zegt Vega. “Daarnaast is het duidelijk dat leveringen tijdens de nacht een bijkomend risico vormen.”

“De chauffeurs worden met satellietnavigatie gevolgd en moeten binnen veilige routes blijven. Indien ze van die trajecten afwijken, wordt het hoofdkantoor gealarmeerd. Cruciaal in veiligheid is dat optimale lessen worden getrokken uit eerdere fouten die werden begaan. Ideaal daarbij is dat men leert van fouten die anderen hebben begaan.”

Show More
Close
Close