Economie

Studenten die harder werken zijn ook gelukkiger

Studenten die harder werken en minder tijd besteden aan nachtelijke feestelijkheden, zullen niet alleen een grotere kans op academisch succes kunnen verwachten, maar zullen zich ook gelukkiger voelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van computerwetenschappers aan de University of Southern California bij nagenoeg vijftig studenten, die gedurende een periode van tien weken werden gevolgd.

Het onderzoek toont volgens de researchers – die bij hun studie gebruik maakten van computermodellen en algoritmes voor machine learning – aan dat tevredenheid en geluksgevoel ook een stimulans tot een grotere productiviteit kunnen vormen.

Verband

“Studenten die meer tijd in de universiteitsbibliotheek doorbrachten en gezonde slaapgewoonten hanteerden, bleken academisch superieure resultaten te boeken, maar bleken ook een grotere algehele tevredenheid over hun leven te rapporteren,” benadrukt onderzoeksleider Homa Hosseinmardi, computerwetenschapper bij het Information Sciences Institute aan de Viterbi School of Engineering van de Amerikaanse universiteit.

“Uit deze vaststelling kan worden afgeleid dat geluk en wellness gecorreleerd zijn aan prestatie en engagement.”

“Wiskundige modellen lieten de identificatie toe van clusters van studenten die sterkere prestaties lieten optekenen, terwijl bij anderen een grotere interesse in frequente ontspanningsactiviteiten kon worden vastgesteld,” zegt Hosseinmardi nog.

“Er konden bij de studenten met superieure academische resultaten een aantal consistente gedragspatronen worden opgetekend. Deze groep kon vaker in de bibliotheek worden teruggevonden, besteedde minder tijd aan ontspanning en lag meestal voor middernacht in bed. Studenten met lagere puntenscores voerden daarentegen tussen middernacht en zes uur in de ochtend vaker conversaties. Tevens bleken ze de ochtenduren meer in duisternis door te brengen. Dat laat veronderstellen dat ze pas laat in de nacht in slaap zijn gevallen.”

Technologie

“Men kon verwachten dat een groter engagement voor de studies een positieve impact op het academisch succes zal hebben,” aldus de onderzoekers. “Verrassend was echter dat deze groep eveneens een grotere levenstevredenheid en welzijn liet blijken. Er kan dan ook worden gesteld dat geluk en tevredenheid een positieve omgeving creëren voor een hogere productiviteit.”

De studie toont volgens de wetenschappers echter ook de mogelijkheden die moderne technologie voor de research naar de menselijke psyche en de persoonlijke gezondheid heeft te bieden. “De alomtegenwoordige smartphone kan licht, geluid, beweging en locatie en zelfs slaappatronen herkennen,” verduidelijktHosseinmardi. “Daaruit kan een continue stroom van data worden verkregen over de activiteiten van het individu.”

“Dankzij deze nieuwe technische mogelijkheden kunnen respondenten dan ook worden opgevolgd zonder de dagelijkse agenda te moeten verstoren en voor bevragingen of tests te moeten onderbreken.”

Show More
Close
Close