Economie

Techwereld verkiest nu Canada boven de VS

De Collision Conference, één van de meest invloedrijke technologie-congressen van Noord-Amerika, verhuist volgend jaar naar de Canadese stad Toronto. De Collision Conference is trouwens niet het enige evenement dat van de Verenigde Staten naar Canada uitwijkt. Eerder hadden ook Creative Commons en RightsCon al een gelijkaardige beslissing bekendgemaakt.

Ongetwijfeld is het groeiende belang van Toronto als technologiecentrum één van de grote drijfveren achter de beweging, maar waarnemers merken op dat er meer aan de hand is. Vele organisatoren worden immers geconfronteerd met de reisbeperkingen die in de Verenigde Staten aan burgers uit een aantal landen worden opgelegd.

Multicultureel

De Collission Conference, georganiseerd door Web Summit, had de voorbije jaren New Orleans als thuisbasis gekozen. Paddy Cosgrave, chief executive van Web Summit, stelde echter dat de reisbeperkingen die door de Amerikaanse president Donald Trump werden geïntroduceerd, de initiatiefnemers naar een buitenlands alternatief hebben doen uitkijken.

“In talloze verslagen wordt Toronto als één van de meest multiculturele en diverse steden van de wereld omschreven,” aldus Cosgrave. “Dat betekent heel wat in de hedendaagse wereld. Een aantal buitenlandse technologie-ondernemers die vorig jaar de Collission Conference wensten bij te wonen, werden daarentegen de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd.”

De Canadese premier Justin Trudeau zegt tevreden te zijn dat Toronto de volgende drie jaar het snelst groeiende technologie-congres van Noord-Amerika kan organiseren. Hij merkte echter tevens op door deze keuze niet compleet verrast te zijn. “Toronto wordt wereldwijd als een belangrijk technologiecentrum erkend,” aldus Trudeau. “Bovendien is de stad een voorbeeld van de diversiteit die Canada definieert.”

Verwacht wordt dat de Collission Conference ongeveer vijfentwintigduizend bezoekers zal aantrekken. Eerder dit jaar had Trudeau al een bezoek gebracht aan verschillende bedrijven in San Francisco om Canada voor hun verdere ontwikkelingen aan te bevelen.

Eigen krachten

“Het politieke klimaat in de Verenigde Staten – met name de openlijke vijandigheid van de huidige regering ten opzichte van veel internationale gemeenschappen – was beslist een cruciale factor voor de keuze voor Toronto,” benadrukt Ryan Merkley, chief executive van Creative Commons.

Access Now, organisator van RightsCon, hanteert dezelfde argumentatie voor zijn verhuizing naar Canada. RightsCon organiseerde de de voorbije jaren zijn congres alternerend in San Francisco en technologiecentra in de rest van de wereld. Nadat het evenement vorig jaar in Brussel te gast was, zou een terugkeer naar Californië normaal zijn geweest.

“Een aantal bezoekers en deelnemers maakte echter duidelijk dat ze niet meer zouden komen indien het congres opnieuw in de Verenigde Staten zou worden georganiseerd,” betoogt Nick Dagostino, directeur van RightsCon.

“Access Now werkt actief samen met onder meer Syrische, Egyptische en Iraanse rechtenactivisten. Door het beleid van de Amerikaanse regering worden deze mensen echter nog altijd de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd. Aangezien Access Now het evenement probeert te houden in steden met een sterke technologische sector, is een verhuis naar Toronto een logische keuze.”

Abdullah Snobar, één van de promotoren van de technologie-incubator in Toronto, wijst erop dat de congressen voor een aantal lokale startups een unieke opportuniteit vormen, terwijl de stad zich tegelijkertijd kan presenteren als een uitstekende bestemming voor technologie-talent.

“Anderzijds moet Toronto er voor zorgen de eigen krachten uit te spelen,” zegt Snobar. “Men mag niet rekenen op een vlucht uit de Verenigde Staten. Ondanks de beperkende maatregelen zullen de Verenigde Staten voor interessante zakelijke opportuniteiten altijd hun deuren openen.”

Show More
Close
Close