Economie

UBS: Meeste miljonairs denken dat ze 100 zullen worden

De rijkere bevolkingsgroep toont zich bereid om in een hogere levensverwachting te investeren. Dat blijkt uit een studie van UBS Financial Services bij een groep klanten met een investeringsbudget van meer dan 1 miljoen dollar. Daarbij kon eveneens worden vastgesteld dat 53 procent van de kapitaalkrachtige vermogensgroep erkent te verwachten minstens honderd jaar oud te zullen worden.

“Geld is in staat om een betere gezondheid te kopen,” aldus het persbureau Bloomberg. “Om een hoge leeftijd te kunnen bereiken, toont de financiële elite zich dan ook bereid om in zijn persoonlijke gezondheid te investeren.”

Eeuwelingen

De voorbije decennia is de gemiddelde levensverwachting nagenoeg over de hele wereld toegenomen. In China, de Verenigde Staten en Oost-Europa wordt inmiddels een levensverwachting van bijna tachtig jaar gehanteerd. Dat blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). In Japan en West-Europa is die leeftijdsgrens inmiddels zelfs al overschreden.

“De rijkere bevolkingsklasse rekent er echter op nog langer te kunnen leven,” betoogt Bloomberg. “Het is nog altijd niet eenvoudig om honderd jaar te leven, maar toch zijn eeuwelingen veel minder zeldzaam dan in het verleden. In Japan heeft een gemiddelde vrouw al een levensverwachting van 87 jaar, tegenover 81 jaar voor een man.”

“Bovendien moet worden vastgesteld dat rijkdom vaak gepaard gaat met condities die een hogere levensverwachting kunnen verantwoorden. In de Verenigde Staten leeft bij de vrouwelijke populatie het bovenste procent van het inkomensspectrum gemiddeld tien jaar langer dan onderste procent. Bij mannen bedraagt dat verschil zelfs vijftien jaar.”

“De rijken weten echter ook dat die ambities een belangrijke financiële inspanning zullen vereisen,” aldus nog Bloomberg. “Deze bevolkingsgroep zal dan ook meer besteden aan gezondheidszorg, kwaliteitsvoeding, lichaamsverzorging en andere diensten die een hogere levensverwachting kunnen helpen ondersteunen.”

“Bovendien moet ook een hoger budget voor levensonderhoud voor de extra jaren worden voorzien. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat 91 procent van de ondervraagden toegeeft door de hogere levensverwachting zijn financiële planning te hebben aangepast. Zelfs de rijkste bevolkingsgroepen blijken zich bekommerd te maken over de stijgende gezondheidskosten.”

Bescherming

De onderzoekers stelden daarbij ook vast dat 90 procent van de ondervraagden toegaf dat gezondheid belangrijker is dan rijkdom. Respondenten met een vermogen tussen 1 miljoen dollar en 2 miljoen dollar bleken één derde van hun rijkdom te willen opofferen om tien jaar langer te kunnen leven. In de groep met vermogens van meer dan 50 miljoen dollar liep dat echter op tot bijna de helft.

Anderzijds wordt wel opgemerkt dat de Amerikaanse financiële elite zich over zijn levensverwachting minder positief opstelt dan collega’s in de rest van de wereld. Slechts 30 procent van de Amerikaanse rijken verwacht immers honderd jaar oud te zullen worden.

Dat fenomeen heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met het feit dat de algemene levensverwachting in de Verenigde Staten de voorbije twee jaar, in tegenstelling tot de rest van de wereld, opnieuw een daling heeft laten registreren.

De Amerikaanse rijken maken zich ook het meest zorgen over de gestegen gezondheidskosten, maar tonen zich anderzijds het minst bereid om hun financiële planning aan te passen aan een hogere levensverwachting.

De onderzoekers merken wel op dat de Amerikaanse rijken zich mogelijk onterecht bezorgd maken over de daling van de levensverwachting bij de gemiddelde bevolking. Eerdere studies hebben immers al uitgewezen dat rijkdom vaak een bescherming biedt tegen gebeurtenissen die een negatieve impact op de gezondheid zouden kunnen hebben.

Show More
Close
Close