Economie

VK zit al negen dagen zonder windenergie

In Groot-Brittannië wordt al meer dan een week een bijzonder bescheiden windkracht opgetekend. Er worden te weinig snelheden geregistreerd om de windturbines te kunnen laten draaien. Die windstille periode zal volgens de weervoorspellers wellicht nog veertien dagen aanhouden. Het fenomeen maakt volgens klimatologen ook duidelijk welke risico’s aan bepaalde vormen van hernieuwbare energie zijn verbonden.

Onder meer zijn de prijzen van de Britse elektriciteit door het wegvallen van de windkracht gestegen tot het hoogste niveau in meer dan tien jaar. Bovendien moet volgens experts gevreesd worden voor een bedreiging van de energiezekerheid.

Kernenergie

Onderzoekers van het Imperial College London hadden eerder aangekondigd dat windkracht tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 18,8 procent van de totale Britse elektriciteitsproductie voor hun rekening hadden genomen. Op een koude nacht half maart was dat niveau zelfs opgelopen tot bijna 50 procent.

Dat aandeel is volgens het elektriciteitsbedrijf National Grid nu echter teruggevallen tot minder dan 2 procent. Het aandeel van de steenkoolproductie is nagenoeg tot nul herleid. Anderzijds werd voor 54 procent beroep gedaan op gas, terwijl kernenergie een bijdrage van 25 procent had geleverd.

De Britse windturbines kunnen in optimale omstandigheden ongeveer evenveel vermogen produceren als twaalf kernreactoren. Op dit ogenblik vormt het wegvallen van de windenergie geen groot probleem. In juni is er in Groot-Brittannië immers weinig vraag naar elektriciteit.

Koude winteravonden

Dat wordt echter compleet anders op koude winteravonden, wanneer de bevolking de verwarming op zijn hoogste stand moet draaien. “Op dergelijke ogenblikken zou de bevoorradingszekerheid van het Britse elektriciteitsnet in het gedrang kunnen komen,” betoogt Elchin Mammadov, analist bij Bloomberg Intelligence. “Het is duidelijk dat het roekeloos zou zijn om voor energiezekerheid exclusief beroep te doen op wind, zon en batterijen.”

Benadrukt wordt dat weersomstandigheden bijzonder wispelturig kunnen zijn. “De overheid moet er dan ook voor zorgen dat voldoende backup wordt gegenereerd voor periodes dat niet op windkracht beroep kan worden gedaan,” wordt er aangevoerd.

In dat verband heeft Greg Clark, Brits minister voor industriële strategie, aangekondigd dat de Britse regering heeft beslist middelen vrij te maken om de financiering van een nieuwe kernreactor, gebouwd door het industriële concern Hitachi, te helpen garanderen.

Show More
Close
Close