Business

Vlaanderen telt bijna 60.000 werkzoekende vijftigplussers

Vlaanderen telde vorig jaar 58.900 werkzoekende vijftigplussers. Dat is het hoogste niveau in drieëntwintig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Steunpunt Werk en Economie. Het piekniveau kan volgens de instelling worden verklaard door de afbouw van de mogelijkheden tot brugpensioen en het verhogen van de leeftijd waarop oudere werklozen worden vrijgesteld van de zoektocht naar een nieuwe baan.

Het voorbije jaar werden nog 29.900 oudere werklozen met een vrijstelling genoteerd. Dat is het laagste niveau in drieëntwintig jaar. In de jaren tachtig en negentig van de voorbije eeuw werden oudere werknemers nog aangemoedigd om zich vervroegd uit de arbeidsmarkt terug te trekken, zodat ruimte gecreëerd kon worden voor jongeren.

Op het einde van de jaren negentig werd bij de vijfenvijftigplussers nog amper een activiteitsgraad van 33 procent opgetekend. Dat cijfer was vorig jaar opnieuw opgelopen tot 49,2 procent. In de eerste helft van de jaren tachtig werd een werkzaamheidsgraad van 51,1 procent genoteerd.

Show More
Close
Close