Politiek

Voetbalbond wil keuze voor controversiële rapper verantwoorden aan sponsors, maar Proximus bijt van zich af

De rel rond het WK-lied, waarvoor de Belgische Voetbalbond Damsogeselecteerd heeft, is nog niet gaan liggen. De sponsor Proximus blijft zich tegende keuze voor de rapper verzetten en eist een gesprek met de Voetbalbond. Ookde Vrouwenraad blijft van zich afbijten.

De Belgische Voetbalbond (KBVB) kwam de afgelopen dagenonder vuur te liggen omdat het de rapper Damso geselecteerd had voor het WK-liedvan België. Toch blijft de bond voorlopig bij haar beslissing.

“Verenigende boodschap”

De KBVB bevestigd in de volgende verklaring waarom het achter de rapper blijft staan. “Een polemiek werd zo enkelemaanden geleden opgestart, dit terwijl de song waarbij de KBVB betrokken is opdit moment nog niet is uitgebracht. Deze song werd ons echter al voorgestelddoor de artiest en heeft ons enorm gecharmeerd om de grote verenigendeboodschap ervan.” 

De KBVB maakt duidelijk dat ze niet van plan zijn de samenwerking stop te zetten. “Op dit moment wordt de Belgische Voetbalbond opnieuw ongewildgeconfronteerd met deze zelfde polemiek, maar we wensen hierdoor echter nietgegijzeld worden en bevestigen hierbij nogmaals onze keuze.”

Proximus niet akkoord

Binnenkort krijgen de sponsors een uitnodiging voor een eersteluistersessie van het WK-nummer van Damso. Tijdens die sessie zal het bestuurvan de KBVB nogmaals verantwoorden waarom de keuze voor Damso wélgerechtvaardigd is.

Damso is “zowel in België als buiten onzelandsgrenzen bejubeld”, een “fiere vader van een dochtertje” en”een voorbeeld van integratie”, onderstreept de Voetbalbond in deverklaring.

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) liet vandaag in hetFederaal Parlement verstaan dat Proximus, één van de hoofdsponsors, nietakkoord gaat met de beslissing van de Voetbalbond om Damso te blijven steunen. Proximuseist een gesprek met de bond.

Irritatie bij Voetbalbond

Bij de Voetbalbond heerst er nu veel irritatie. “Wat we nudoen is een vals proces, gebaseerd op de geschiedenis van Damso”, zegt eendichte bron in de Franstalige krant Le Soir. “Toen we Stromae kozen (voorhet WK in 2014), was hij te Franstalig. Toen het Dimitri Vegas en Like Mikewaren (voor het EK in 2016), was er niet genoeg tekst. Men bekritiseert dekeuze voor een vrouw omdat het geen man is, voor een blanke omdat het geenzwarte is. Dat is gewoon lachwekkend. De Belgische Voetbalbond wordt langs allekanten aangevallen om een grote polemiek te creëren.”

Rapper Damso zelf bleef een hele tijd stil, maar nu reageerthij via Twitter: “Als ze alle media zouden gebruiken om verschillende Belgischeartiesten te promoten in plaats van er één te bekritiseren, zou België niethetzelfde zijn.” Daarbij postte hij verschillende screenshots van krantenartikelen.Niet veel later postte hij een smiley bij de beslissing van de KBVB om hem teblijven steunen. Dat bericht kreeg op 8 uur tijd bijna 3.000 likes.

Vrouwenraad begraaft strijdbijl niet

Magda De Meyer, de voorzitster van de Vrouwenraad, legt zich niet neer bij de beslissing van de KBVB. Ook al zal de rapper in zijn WK-nummer zijn gebruikelijke, vrouwonvriendelijke taal waarschijnlijk achterwege laten, toch heeft hij volgens De Meyer geen recht om dit lied te maken. 

“Het gaat erom waar Damsovoor staat”, laat de voorzitster weten aan VRT. “Hij wordt een beetjegeïdentificeerd met dat soort rap, hij is bijzonder vrouwonvriendelijk, heelgrof en heel seksistisch. Hij is er helemaal over. Dat is zijn imago, zijnstijl, zijn ding. Dat we dat nu uitdragen, los van welk liedje hij brengt ophet WK, is voor ons een brug te ver.”

“We willenalle middelen uitputten om ons standpunt duidelijker te maken, in de hoop datDamso het WK-lied niet zal brengen. We vinden het een bijzonder fout signaaldat het merk België en het merk Rode Duivels hiermee geassocieerd worden”,gaat De Meyer verder. En ze is niet alleen in die visie, want haar mening wordt gesteund door de publieke opinie, de sponsors en de politiek. Verder benadrukt ze ook dat er voldoende Belgisch talent is dat wél vrouwvriendelijke muziek maakt. 

Show More
Close
Close