Economie

Wat als we onze data nu eens verkochten aan Facebook, Google en co?

De internetgebruiker zou door de grote technologiebedrijven voor zijn gegevens moeten worden betaald. Dat is de boodschap van een rapport van de Franse denktank Génération Libre, die van het eigendom van persoonlijke gegevens de basis van de digitale revolutie wil maken. Génération Libre wijst er daarbij op dat twee op drie consumenten bereid zou zijn om persoonlijke informatie te delen in ruil voor een compensatie.

De denktank wil dan ook dat websites aan de gebruikers aan microvergoeding betalen. Daarbij zou gekozen kunnen worden tussen een verhuur of verkoop van gegevens. Maar ook zou men de mogelijkheid moeten krijgen de toegang tot persoonlijke gegevens te weigeren.

Datamarkt

“Alleen het eigendomsrecht garandeert het individu een echte controle over zijn persoonlijke gegevens”, zegt Gaspard Koenig, oprichter van Génération Libre. “Alleen de creatie van een datamarkt, waarbij iedereen een echt kapitaal in handen krijgt, zal de machtsverhoudingen tussen de platforms en hun gebruikers opnieuw in evenwicht brengen.”

Databezit is geen louter economisch concept, maar vormt daarentegen de basis van de toekomst van onze samenleving. In de geschiedenis heeft het eigendomsrecht het individu altijd de kans geboden om met een oligopolie de strijd aan te gaan. Het eigendomsrecht op persoonlijke gegevens is de enige manier om een betere balans te garanderen.”

“Wie is de eigenaar van data?”

“Data zijn het petroleum van de eenentwintigste eeuw,” betoogt Gaspard Koenig. “Er moet dan ook de vraag worden gesteld wie de eigenaar is van deze grondstof. Het bezit komt toe aan de primaire producent, die het product aan anderen doorverkoopt. Op die manier moet dan ook de dataproducent worden vergoed voor de grondstoffen die hij voor de algoritmes van big data levert.”

“Zelfs wanneer deze gegevens toelaten om aan de consument een aantal nuttige diensten te leveren, blijft de waarde van deze services bijzonder klein in vergelijking met de winsten die de distributeurs opstrijken met de doorverkoop van de informatie.”

Geen oplossing

In een reactie zegt de Zwitserse Fédération Romande des Consommateurs (FRC) echter sceptisch te staan tegenover het idee. “Het probleem zou immers blijven bestaan,” aldus Sophie Michaud Gigon, secretaris-generaal van de consumentenorganisatie. “De consument zou immers slechts een kleine vergoeding ontvangen, maar verliest wel het recht om het gebruik van zijn gegevens aan te vechten. Het zou ook moeilijk om te bepalen welke gegevens bij de rechten betrokken zijn en welke tarieven zouden kunnen worden toegepast.”

De organisatie Economiesuisse wijst er anderzijds op dat data niet als rechtsobject zijn gedefinieerd en dan ook niet onder de eigendomsrechten vallen.

Show More
Close
Close