Economie

Zo bedenk je een goede bedrijfsnaam voor je eigen zaak

Je eigen zaak oprichten, daar hoort uiteraard een klinkendeen originele bedrijfsnaam bij. Maar dat is niet altijd even simpel. Gelukkigzijn er enkele technieken om een creatieve naam te bedenken.Sponsored by Nomeo

1. De kettingreactie

Jebegint met een woord dat jouw goed concept omschrijft en maakt vervolgens eenwoordenketting door telkens een nieuw woord te bedenken met de laatste lettervan het vorige. Stop na ongeveer vijf schakels van de ketting zodat het woordaan het einde ook nog verband houdt met je bedrijf.

2. Dewoordspin

Beschrijfhet concept van je zaak in 1 korte zin en noteer die in het midden van een leegblad. Schrijf daarrond alle woorden die spontaan bij je opkomen en doevervolgens hetzelfde met die woorden. Kijk nadien met een frisse blik naaralles wat je opgeschreven hebt en zoek de beste namen eruit.

3.  Je eigen taal

Bedenk5 onbestaande woorden om je concept te omschrijven. Denk aan geluiden, zelfverzonnen verbasteringen uit een andere taal of samenstellingen die niet in hetwoordenboek zullen staan. Kan je er een passende bedrijfsnaam mee vormen?

4. Slimgestolen

Slaeen boek open, luister naar muziek of kijk films en laat je inspireren door jefavoriete quotes. Soms is het geen slecht idee om de mosterd bij een ander tegaan halen, zolang je er vervolgens maar je eigen draai aan geeft. 

5. Fotoboek

Typ de vijf meest voor de hand liggende namen ofwoorden in Google en zoek op afbeeldingen. Laat je inspireren door wat je zietop de foto’s of illustraties die je als resultaat krijgt en verzin op basisdaarvan een creatieve naam voor je bedrijf.

6. Kruip in de huid van iemand anders

Kiesenkele uiteenlopende bestaande of fictieve personages en verzin welke naam zijaan je bedrijf zouden geven. Hoe zou Albert Einstein je bedrijf noemen? OfOprah? Of de Britse Queen?

7. Reis door tijd- en ruimte

Laatje fantasie de vrije loop en verzin een naam voor je zaak in een andertijdperk, op een andere planeet of een ander continent. Welke naam zou jebedrijf krijgen in het jaar 2541? Of op Jupiter? Of in de Middeleeuwen? 

8. Worstcasescenario

Schrijfde 5 slechtste namen op die je kan bedenken en probeer ze te verbeteren. Gavoor de ultieme clichés, flauwste moppen en meest saaie namen. Kijk achteraf ofje deze namen toch niet kan gebruiken als je ze aanpast of er anderecombinaties mee maakt.

9. Fusie

Kieseen twintigtal woorden en smijt ze samen in verschillende willekeurigecombinaties. Zet daarna eens twee combinaties samen en experimenteer. Een zottecombinatie kan de beste naam opleveren.

10. Denksnel

Schrijfzonder erover na te denken zo veel mogelijk namen op een blad. Kijk achteraf ofer iets bruikbaars bij zit en of je ook hier geen leuke combinaties kan maken.

Gelukt? Selecteer je top 3 uit alle ideeën en check of dedomeinnaam nog beschikbaar is. Als je een keuze gemaakt heb, registreer dan zosnel mogelijk je webadres bij Nomeo. Succes! 

Show More
Close
Close