Articles

1 op 2 zelfstandigen ziet het niet meer zitten

Niet alle Vlaamse zelfstandigen hebben een positief gevoel bij hun professionele activiteit. Vastgesteld werd dat nog slechts 50,7 procent van de Vlaamse zelfstandigen een optimistische kijk heeft op zijn werk.

Dat blijkt uit een studie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv) bij 2.700 Vlaamse zelfstandigen. Negen jaar geleden toonde weliswaar slechts 47,7 procent een optimistische visie, maar dat cijfer liep op tot drie jaar geleden een score van 51,4 procent werd bereikt. Sindsdien is echter opnieuw een terugval gemeld. Er kunnen echter ook belangrijke verschillen worden opgetekend tussen de diverse leeftijdsgroepen en sectoren. Onder meer stelden de onderzoekers vast dat vooral in de leeftijdsgroep tussen dertig en negenendertig jaar een pessimistische visie kan worden opgemerkt. In die groep geeft 57,4 procent toe problemen te ervaren. Daarbij wordt erop gewezen dat deze leeftijdsgroep niet alleen voor het ondernemerschap kiest, maar ook buiten de professionele sector belangrijke verantwoordelijkheden opnemen, zoals de aankoop van een eigen woning of de uitbouw van een gezin. De oudere leeftijdsgroep vertegenwoordigt anderzijds vooral ondernemers die hun zaak met succes hebben uitgebouwd. De anderen zijn immers vroeger gestopt.

Horeca

Er kunnen echter ook tussen de verschillende sectoren uiteenlopende resultaten worden geregistreerd. Vooral in de kennisgedreven sectoren kan vaak een positieve visie worden opgetekend. De horeca stelt zich het meest pessimistisch op. In die sector heeft 62,3 procent weinig positieve vooruitzichten, gevolgd door de landbouw (54,7 procent), de bouwindustrie (52,1 procent), de handel (51,9 procent) en productie en transport (51,4 procent). Daarentegen heeft bij de intellectuele beroepen slechts 40,9 procent een negatieve visie, gevolgd door de vrije beroepen (47,8 procent). Vooral stress en een gebrek aan evenwicht tussen de professionele carrière en het persoonlijke leven wegen op de zelfstandige.

Tags
Show More
Close
Close