Articles

1 op 5 Europeanen werken in deeleconomie

In de Verenigde Staten en Europa werkt tussen 20 procent en 30 procent van de arbeidsbevolking met een zelfstandig statuut in de deeleconomie. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van het McKinsey Global Institute bij achtduizend werknemers.

Die deeleconomie kan zowel betrekking hebben op een fulltime baan als op occasioneel werk. Er wordt aan toegevoegd dat de arbeid in de deeleconomie veel groter is dan uit officiële cijfers kan worden afgeleid. Tevens wordt opgemerkt dat de meeste betrokkenen zich gelukkig voelen in de deeleconomie, maar voor 30 procent is het werk een laatste professioneel redmiddel. Uit het onderzoek bleek dat arme gezinnen sneller in de deeleconomie verzeilen dan vermogende huishoudens. “Vaak moet daarbij gewag gemaakt worden van een gebrek aan betere opties,” benadrukken de onderzoekers. “Dit geeft ook aan dat ondertewerkstelling en lageloonstelsels nog altijd wegen op de economieën van onder meer de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, die nochtans officieel slechts een werkloosheid van respectievelijk 5 procent en 4,9 procent kennen.”

Ouderen

De deeleconomie blijkt ook niet tot online platformen – zoals Uber of Deliveroo – beperkt te blijven. Amper 6 procent van de ondervraagde werknemers maakt van dergelijke online initiatieven gebruik. “Bovendien mag men niet denken dat de deeleconomie exclusief tot de wereld van de millennials behoort,” zeggen de onderzoekers. “In Groot-Brittannië bleek dat bij de vijfenvijftigplussers 39 procent als zelfstandige werkt. Onder die leeftijdsgrens wordt een score van 31 procent geregistreerd. Gelijkaardige patronen werden opgetekend in onder meer Zweden en Duitsland.” Algemeen kan volgens McKinsey worden gesteld dat 30 procent van de werknemers in de deeleconomie bewust heeft gekozen voor een fulltime activiteit als zelfstandige, terwijl 40 procent gewag maakt van een bijverdienste. Daarnaast is er een groep van 14 procent die toegeeft liever in een traditioneel loonsysteem te werken. De resterende groep van 16 procent ziet de deeleconomie als een laatste redmiddel om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. (mah)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close