Economie

1 op elke 20 piloten wereldwijd is een vrouw

De Amerikaanse vliegtuigpilote Tammie Jo Shults werd recent met lof overladen omdat ze erin geslaagd was een kreupele Boeing 737 van maatschappij Southwest Airlines in Philadelphia veilig aan grond te zetten. Shults (56) is echter een vertegenwoordiger van een zeldzame soort. Wereldwijd kan immers nauwelijks een beroep of een functie worden gevonden waar vrouwen minder sterk zijn vertegenwoordigd dan bij de vliegtuigpiloten.

De sector gaat volgens de International Society of Women Airline Pilots dan ook nog steeds gebukt onder een achterhaalde mentaliteit. Met de groeiende vraag naar piloten kan daarin volgens de organisatie nu echter mogelijk verandering worden gebracht.

Amelia Earhart

“Bij het cabinepersoneel vullen vrouwen de helft van het functies in, maar bij piloten valt hun aandeel tot amper 5,2 procent terug,” aldus de International Society of Women Airline Pilots. “Op de Saudische arbeidsmarkt en de Indiase bedrijfsleiding kunnen meer vrouwen worden gevonden dan in de cockpits van Amerikaanse commerciële vliegtuigen.”

Opmerkelijk is volgens het persbureau Bloomberg dat deze situatie doorheen de geschiedenis nauwelijks een verandering heeft gekend sinds vrouwen zoals Amelia Earhart, Bessie Coleman, Pancho Barnes en Jean Batten bijna een eeuw geleden meehielpen het pionierstijdperk van de luchtvaart vorm te geven.

“Begin dit decennium werden Carolyn McCall en Jayne Hrdlicka chief executive van respectievelijk Easyjet en Jetstar, maar hun aanstelling heeft hun onderneming er niet toe aangezet om meer vrouwelijke piloten in dienst te nemen,” zegt Bloomberg nog. “Voor die ongelijkheid worden vaak redenen aangehaald die op geen enkele manier als een excuus kan worden aangevoerd.”

“Onder meer wordt opgemerkt dat piloten weinig thuis zijn, maar bij het cabinepersoneel leidt dat probleem blijkbaar niet tot een genderkloof. Ook wordt aangevoerd dat een pilotenopleiding een zware investering in geld en tijd vereist, maar dat heeft vrouwen niet belet om ook in andere veeleisende beroepen – zoals de bankwereld of de politiek – een sterke positie uit te bouwen.”

Risicogedrag

“Er is daarentegen sprake van een achterhaalde mentaliteit,” getuigt Tammy Augostin, de Australische presidente van Woman in Aviation International. “Bij de jongere generaties is er wel gemakkelijker steun te vinden, maar verder wordt nog vaak de mening gehanteerd dat vrouwen niet in de cockpit van een vliegtuig thuishoren.”

Door de exponentiële groei in de vraag naar vliegtuigreizen zullen de volgende twee decennia echter wereldwijd 637.000 extra piloten moeten worden gevonden. Indien men al die functies wil kunnen invullen, zullen volgens Bloomberg de vooroordelen tegen vrouwelijke piloten echter opzij moeten worden gezet.

“Pilotenscholen zullen dan ook inspanningen moeten doen om vrouwelijke kandidaten aan te trekken,” aldus nog het persbureau. “Ook zullen de luchtvaartmaatschappijen hun gezinsbeleid moeten herzien.”

“Dat is niet louter een gebaar van rechtvaardigheid. Wie met een modern commercieel vliegtuig wil vliegen, moet vooral in staat zijn om onder druk correcte beslissingen te blijven nemen. Eerdere studies hebben al uitgewezen dat vrouwen snellere reactietijden hebben dan mannen en ook minder risico’s nemen. Dat zijn ook binnen de luchtvaart bijzonder belangrijke eigenschappen.”

Show More
Close
Close