Articles

100 overuren per maand wordt het toegelaten maximum

In Japan werkt de overheid aan een nieuwe arbeidswetgeving, waardoor het bedrijven voortaan zou worden verboden werknemers meer dan honderd overuren per maand te laten presteren.

Op die manier hoopt de Japanse regering de plaag van karoshi – dood door overwerk – uit te bannen. In de nieuwe regelgeving zou aan de Japanse bedrijven een limiet van zestig uren overwerk per maand worden opgelegd. Tijdens piekperiodes zou die grens tot honderd overuren kunnen worden opgetrokken. De Japanse premier Shinzo Abe stelde weliswaar nog geen concrete cijfers te kunnen geven, maar benadrukte het overwerk drastisch te willen beperken. “Door een begrenzing van het overwerk krijgt de Japanse werknemer een uitzicht op een rijker leven en kan worden vermeden dat karoshi een chronisch probleem van de Japanse arbeidsmarkt blijft,” benadrukte Abe.

Lacune

Uit recente cijfers van de Japanse regering blijkt dat in nagenoeg één kwart van de Japanse bedrijven de werknemers meer dan tachtig uren overwerk per maand presteren. Bij één op tien ondernemingen is er sprake van minstens honderd overuren. De normale Japanse werkweek telt veertig uur. Het Japanse ministerie van arbeid laat vijfenveertig uur overwerk per maand toe. Een lacune in de Japanse wet zorgt er echter voor dat inbreuken niet kunnen worden gestraft. Sinds de zelfmoord van de vierentwintigjarige Matsuri Takahashi twee jaar geleden kon echter steeds meer druk worden opgemerkt om het overdreven overwerk op de Japanse arbeidsmarkt aan te pakken. Uit een onderzoek naar de dood van Takahashi, bleek dat de jonge vrouw werkzaam was geweest bij het Japanse reclamebureau Dentsu, maar tot honderdertig uur overwerk per maand had moeten presteren. Recent kende een rechter aan de nabestaanden van een manager van een doughnut-keten een schadevergoeding van 46 miljoen yen (322.600 pond) toe nadat gebleken was dat de man het laatste half jaar voor zijn dood maandelijks minstens 112 uur overwerk had gepresteerd. (mah)  

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close