Articles

Robots nemen sportverslaggeving over

In de Verenigde Staten gaat het persagentschap Associated Press (AP) artificiële intelligentie inzetten bij de berichtgeving over de universitaire baseball-competitie.

Op basis van de gegevens die de baseballbond haar toestuurt zal de Associated Press wedstrijdverslagen produceren die niet te onderscheiden zijn van verslagen die echte journalisten schrijven.

Het persagentschap verwacht dan ook dat de berichtgeving door lokale en andere gespecialiseerde media zullen worden overgenomen.

De Associated Press zet sinds 2014 een gelijkaardige technologie in bij de verslaggeving over de kwartaalresultaten van 3.500 beursgenoteerde bedrijven. De robot vindt de belangrijkste punten van het verslag (zakencijfer, winsten,…) en integreert die in een duidelijk artikel.

Le Monde

In Frankrijk had de krant Le Monde in 2015 voor het eerst een robot ingezet bij de verslaggeving omtrent de regionale verkiezingen. Daarbij viel op dat de teneur van de tekst steeds opnieuw dezelfde was.

Publiek heeft vertrouwen in robot-journalist

Het publiek heeft een groter vertrouwen in journalistieke bijdragen die door software worden gecreëerd, blijkt uit recent onderzoek van wetenschappers aan de Karlstad University in Zweden. Die resultaten doen dan ook steeds meer vragen rijzen over de rol en functie van de toekomstige journalistiek, die mogelijk steeds meer plaats zal moeten ruimte voor technologie en algoritmes.

“Onder meer Yahoo heeft door de overname van de applicatie Summly een technologie ontwikkeld die artikels kan produceren op basis van bepaalde algoritmes,”? merkten de onderzoekers op. “Bovendien moet ook in de sportverslaggeving, die vaak gebaseerd is op het gebruik van cijfers en statistieken, steeds vaker de intrede van computers worden opgemerkt. Opmerkelijk is echter dat het onderzoek van de Karlstad University uitwijst dat de verslaggeving door een computer bij het publiek even veel vertrouwen blijkt te genieten als het werk van de traditionele journalist.”?

Bloomberg

In april maakte ook het persagentschap Bloomberg bekend robots te zullen inschakelen om de 2.400 journalisten bij te staan in hun redactionele taken.

Hoofdredacteur John Micklethwait schreef toen in een memorandum aan zijn werknemers daarvoor een task force van 10 personen vrij te zullen maken. Die moet bekijken hoe meer automatisering in het schrijven en het verslag uitbrengen kan worden geïntroduceerd.

Smart Automated Content (SAC)

Micklethwait noemde de door robots geschreven teksten “smart automated content (SAC).”?

Hij verzekerde zijn journalisten ook dat de introductie van SAC geen gevolgen zal hebben voor de werkgelegenheid.

‘De ironie van automatisering is dat robots maar even goed kunnen zijn als wij ze maken. Dat geldt voor beide soorten van geautomatiseerde journalistiek. In de eerste zal de computer het verhaal en de titel zelf genereren. Maar de computer heeft mensen nodig die hem vertellen waar hij naar op zoek moet, waar hij die informatie kan vinden en hoe hij zijn onafhankelijkheid en transparantie tegenover onze lezers kan garanderen.

In de tweede soort spot de computer een trend, stelt hij een deel van een verhaal op en geeft hij de journalist de kans dat verhaal te verrijken, zaken te schrappen en het te publiceren. Enkel wanneer het door een journalist van Bloomberg is ondertekend kan het worden gepubliceerd.

Indien we de zaken goed aanpakken kan geautomatiseerde journalistiek ons beroep enkel interessanter maken.’

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close