Articles

Wist u dat europarlementslid voor 170 verkozenen slechts een deeltijdse job is?

Het Comité voor Grondwettelijke Zaken van het Europees Parlement (Constitutional Affairs Committee , afgekort AFCO) heeft een voorstel verworpen dat europarlementsleden wilde verbieden bijkomende jobs uit te oefenen.

Dat mag niet verwonderen, want een van de leden van het AFCO is de Belgische ex-premier Guy Verhofstadt (Open VLD), de leider van de liberale fractie ALDE in het Europees Parlement en kandidaat-opvolger voor de Duitser Martin Schulz, die eind dit jaar opstapt. Verhofstadt bekleedt in de rangschikking van de best bijverdienende europarlementsleden, opgesteld door Integrity Watch, de derde plaats, dankzij de ettelijke goed betaalde functies die hij uitoefent bij onder andere APG Nederland, Exmar en Sofina. Dat europarlementsleden ongehinderd kunnen bijklussen is een publiek geheim, waarbij vragen mogen worden gesteld. ‘We kunnen enkel weinig onder de indruk zijn, wanneer europarlementsleden pleiten voor meer integriteit in hun regels en procedures, maar wanneer een van de meest prominente kandidaten voor het voorzitterschap van het EP, het op twee na best betaalde parlementslid is, dankzij een reeks goed betaalde bij-jobs,’ schreef professor Alberto Alemanno (HEC Paris) in de aanloop van de stemming in een opiniestuk:

Europarlementslid.. vaak een deeltijdse job

‘Het mag weinig waarschijnlijk klinken, maar europarlementsleden mogen nog altijd andere beroepsbezigheden uitoefenen, terwijl ze de belangen van hun kiezers in Europa verdedigen. We hebben dus europarlementsleden die als arts, advocaat, consultant of… lobbyist actief zijn terwijl ze in het Europees Parlement zetelen. Echt? Ja, echt.

Honderden europarlementsleden (170 volgens Integrity Watch) werken vandaag deeltijds als verkozene, waarnaast ze hun status ook nog eens te gelde maken door andere jobs aan te nemen. Is europarlementslid dan geen full-time job? Wat denken kiezers er van dat ze door deeltijdse verkozenen worden vertegenwoordigd? Moeten europarlementsleden niet worden beschermd tegen duidelijke gevallen van belangenvermenging? Zo is er vandaag niets dat een europarlementslid verhindert om deel uit te maken van het Comité voor Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE), en tegelijkertijd ook in de raad van bestuur van een energiebedrijf te zetelen.

In tijden waarin het misnoegen rond de representatieve democratie samen met het wantrouwen in de EU enkel lijkt toe te nemen, zou men verwachten dat alle europarlementsleden het eens zouden zijn met de stelling dat een Parlement zonder belangenvermenging een sterker en meer legitiem Parlement zou zijn.

‘Barrosogate’ ten spijt… Ethiek geldt slechts voor een minderheid

Spijtig genoeg deelt slechts een minderheid van europarlementsleden die mening. […] Paradoxaal genoeg zijn degenen die zich tegen elke verandering verzetten net degenen die – in de nasleep van het ‘Barrosogate‘ ““ de Europese Commissie vroegen de ethische codes voor EU-commissarissen te verstrengen. (Een derde (9 op 27) van de Europese Commissarissen die in oktober 2014 hun mandaat beëindigd zagen werkten een jaar later voor privé-bedrijven waar ze samen”¦ 98 mandaten onder zich verdelen. Dat zijn er niet minder dan 10,8 per persoon, blijkt uit een studie van de ngo Corporate Europe Observatory (CEO), die in oktober vorig jaar werd gepubliceerd.)

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close