Articles

The Good, the Bad and the Ugly: De toestand van de wereld is zorgwekkend

Met excuses aan wijlen Sergio Leone, zou ik de huidige toestand in de wereld willen omschrijven in drie categorieën: the good, the bad and the ugly, schrijft Stephen M. Walt, die Internationale Relaties doceert aan de universiteit van Harvard, in een opiniestuk op Foreign Policy:

“Op dit moment is bezorgdheid geboden. Ik zeg niet dat we aan de vooravond van een grote oorlog staan, of een globale confrontatie tussen grootmachten. Maar brandbaar materiaal stapelt zich op en het is erg moeilijk om veel vertrouwen te hebben in het leiderschap van vele belangrijke landen (inclusief de VS)”.

The Good

1. Ondanks alle zorgwekkende mediaberichtgeving blijft het aantal conflicten in de wereld op een historisch laag niveau en is de kans dat u een gewelddadige dood sterft, lager dan op eender welk moment in de geschiedenis. (grafiek: aantal doden in gewapende conflicten per 1 miljoen mensen)

2. […] Ondanks dat de Islamitische Staat en aanverwante terreurorganisaties een reeks aanslagen wist te plegen of te inspireren, blijft de dreiging van terreur buiten conflictzones als Syrië en Irak vrij beperkt. Zelfs vandaag is de kans dat een Europeaan of een Amerikaan in een terreuraanslag het leven laat uiterst gering. Volgens berekeningen van het Cato Institute is die kans in België 1 op 7 miljoen; in Duitsland zelfs 1 op 23 miljoen.  

3. De recente verkiezingsoverwinningen van centrumkandidaten ten koste van extremisten in zowel  Nederland als Frankrijk zijn goed nieuws. Dat alles terwijl de soldaten van het zelfuitgeroepen kalifaat van de Islamitische Staat in Irak en Syrië  vastberaden naar de geschiedenisboeken marcheren.

The Bad 

1. Noord-Korea’s nucleaire ambities lijken niet te stoppen. De naïeve hoop die Donald Trump koesterde (en dat China tegen zijn eigen belangen in Pyongyang zou overtuigen van wat Trump wilde) lijkt niets meer dan een dagdroom te zijn geweest.

2. De Islamitische staat wint terrein in Indonesië en de Filippijnen, terwijl de leemte die IS in het Midden-Oosten laat, een oorlog tussen de aanwezige grootmachten (Rusland, VS, Iran, Turkije en Saoedi-Arabië) mogelijk maakt.

3. Het conflict tussen Qatar en een reeks Arabische staten, waaronder Saoedi-Arabië, is pas begonnen.

4. In Afghanistan is het ondertussen “déjà vu all over again”, met de VS die Obama’s terugtrekking van troepen ongedaan maken en opnieuw soldaten een oorlog in zenden die nooit gewonnen kan worden.

5. Tenslotte is er de Navo, die intact blijft, maar zwakker is dan een jaar geleden. De houding van de Amerikaanse president in deze is geen teken van een imminente apocalyps, maar heeft de relatie tussen de VS en zijn bondgenoten zeker geen dienst bewezen.

The Ugly

Zelfs als we leiders van het kaliber Franklin Roosevelt, George Marshall, Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, zelfs Maggie Thatcher, Zbigniew Brzezinski, James Baker, Jacques Chirac en nog een paar andere aan het hoofd van de wereldmachten zouden hebben staan, dan nog zou de huidige toestand al zorgwekkend genoeg zijn.

Maar wat zien in de plaats daarvan?

1. Het VK wordt al twee opeenvolgende legislaturen geleid door twee premiers (Cameron en May) met een opmerkelijke zin voor zelfvernietiging.

2. Frankrijk ging van  Nicolas “bling-bling” Sarkozy naar de ongelukkige Francois Hollande en zet nu in op de nog ongeteste Macron.

3. Italië heeft geen echte leider meer gehad sinds… Garibaldi (die in 1882 overleed)? 

4. Turkije heeft met Recep Erdogan een leider die zeer begaafd is in het consolideren van zijn macht, maar niet weet hoe een land wordt geregeerd.

5. Gelijkaardig incompetent leiderschap vinden we in Brazilië, Afghanistan, Polen en het ganse Midden-Oosten.

Doch het land dat niet zal toelaten in deze incompetentiecompetitie te worden geklopt is de VS:

“Mochten de gevolgen niet zo verreikend zijn, dan zou de collectieve dwaasheid van de regering Trump een bron van komische opluchting zijn”.

Op amper zes maanden tijd rijgt deze administratie de miskleunen aan elkaar: de episode met Mike Flynn, Trumps bizarre speech daags na zijn inhuldiging, zijn terughoudendheid om het artikel 5 van de Navo te bevestigen. Zijn eindeloze reeks tweets, zijn tussenkomst in Zuid-Korea, de kwestie Noord-Korea…

Waarom is dit belangrijk?

Omdat de grootste verworvenheid van de VS in de geschiedenis zijn kracht is geweest om oorlogen te voorkomen of ze snel te beëindigen wanneer ze uitbraken. (‘s Lands grootste fouten gebeurden wanneer ze zelf oorlogen begonnen (Irak, 2003) of ten strijde trokken zonder goede reden (Vietnam, 1965)). Een vreedzame wereld is belangrijk voor de VS, dat op zich al van een uiterst gunstige geopolitieke ligging profiteert en daardoor zeer veilig is.

Conclusie:

“De VS zijn nog altijd present in de meeste van ‘s werelds conflictgebieden, maar het schip wordt nu bestuurd door een onervaren skipper, die zich baseert op inaccurate kaarten, niet over een bekwame bemanning beschikt, noch een duidelijke richting uitgaat. Ik weet niet wat u er van denkt, maar ik voel me in ieder geval niet veiliger.”

Tags
Show More

Express wordt Business AM

Close
Close