Bijgeloof heeft positieve impact op prestaties

Bijgeloof kan daadwerkelijk een positieve invloed hebben op de prestaties. Dat is te wijten aan het feit dat bijgeloof het zelfvertrouwen opkrikt. Dat is de conclusie van onderzoekers aan de Universiteit van Keulen in Duitsland. De onderzoekers merken op dat algemeen wordt verondersteld dat bijgeloof irrationeel is en geen logisch verband heeft met de resultaten van een situatie, maar ze voeren aan dat er wel degelijk duidelijk meetbare voordelen kunnen worden opgetekend bij bijgeloof, zoals het kruisen van de vingers.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat testpersonen bij het golfen met een zogenaamde geluksbal vaker het doel bleken te treffen dan collega's die te horen hadden gekregen dat ze dezelfde bal hadden als alle andere deelnemers. In een ander experiment bleken testpersonen beter te presteren wanneer hen was verteld dat de toeschouwers hun vingers gekruist hielden met het oog op succes. Tenslotte presteerden ook bezitters met een eigen talisman beter dan collega's wiens geluksbrenger was weggenomen.

De talisman gaf de deelnemers volgens de onderzoekers ook een groter vertrouwen dat een taak tot een goed einde zou gebracht worden. De talisman zette de deelnemers ook aan hogere doelstellingen te zetten en een grotere gedrevenheid te geven om de opdracht met succes af te ronden. Onderzoeksleider Lysann Damisch merkt op dat ook succesvolle sportfiguren zoals basketter Michael Jordan en golfspeler Tiger Woods een eigen geluksbrenger hebben die ze tijdens wedstrijden bij zich hebben. (MH)