Creativiteit is geen leiderschap-materiaal

Hoewel creativiteit vaak wordt bejubeld als een uitstekende en vaak cruciale eigenschap voor zakelijk succes, blijkt het in praktijk een onoverkomelijke hindernis te vormen om echt hogerop te klimmen. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University en de Indian School of Business. Voor velen staat creativiteit immers gelijk met risicogedrag en onvoorspelbaarheid en wordt er uiteindelijk gekozen voor conformisme en zekerheid.

"Vele werknemers zijn van oordeel dat collega's met een grote creativiteit minder in plaats van meer leiderspotentieel hebben," merkt onderzoeksleider Jennifer Mueller, professor management aan de Cornell University, op. "Alleen wanneer er gevraagd werd naar charismatische leiders, haalden creatieve types een hogere scores. In het algemeen blijkt creativiteit echter een nadeel te zijn voor de kansen om hoger in de hiërarchie op te klimmen."

Uit een onderzoek van het Institute for Business Value van IBM blijkt nochtans dat chief executives creativiteit als de belangrijkste eigenschap bestempelen om in de toekomst een grote onderneming te leiden. "Er is ook aangetoond dat figuren met creatieve ideeën betere leiders zijn," voert Mueller aan. "Het selecteren van creatieve leiders wordt dan ook wellicht één van de cruciale uitdagingen waarmee bedrijven zullen worden geconfronteerd."

"Per definitie wordt creativiteit als een positieve eigenschap bestempeld," zegt Mueller. "Wanneer er echter iemand daadwerkelijk met een creatief idee naar voor komt, volgt er vaak een schrikreactie. Veel mensen voelen zich ongemakkelijk wanneer ze met creativiteit worden geconfronteerd. De zakelijke wereld is gericht op afgesproken normen om vastomlijnde doelstellingen te bereiken en dat is voor velen blijkbaar in tegenspraak met creativiteit." (MH)