Engels nagenoeg universele tweede taal in Europees onderwijs

In het Europees onderwijs wordt het Engels massaal als tweede taal onderwezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie. In het lager onderwijs en de lagere graad van het middelbaar onderwijs heeft Engels bij de tweede talen een aandeel van 82 procent. In het hoger middelbaar stijgt die score tot 95 procent. Duitsland volgt daar op een tweede plaats met een aandeel van 27 procent. Met een score van 26 procent neemt Frankrijk de derde plaats in.

"Die trend volgt de bredere taalkundige en culturele ontwikkelingen in Europa," merkt het webmagazine Euractiv op. "Uit een eerder onderzoek bleek dat 38 procent van de Europeanen zes jaar geleden in staat waren om een conversatie te voeren in het Engels. Tien jaar geleden was dat slechts 32 procent. De score voor Engels ligt daarbij dubbel zo hoog als voor Frans en Duits." Er wordt aan toegevoegd dat tijdens het voorbije Eurovisie-songfestival tweeëntwintig finalisten een Engelstalig nummer brachten. Slechts drie deelnemers kozen voor een andere taal.

Eurostat merkt wel op dat er een aantal regionale verschillen kunnen worden opgetekend. In Centraal-Europese landen - zoals Tsjechië, Slovakije en Polen - blijkt meer dan de helft van de leerlingen Duits als tweede taal aan te leren. In West-Europa kent het Frans een grotere populariteit. Het Frans is de belangrijkste vreemde taal in Groot-Brittannië (29 procent) en Ierland (58 procent). Ook in Italië (20 procent), Spanje (27 procent) en Roemenië (85 procent), is Frans populair. Daar moet de taal het Engels wel op de eerste plaats dulden.

De vierde meest populaire vreemde taal in het Europese onderwijs is het Spaans (19 procent). (MH)