Biofarmagroep UCB haalt 250 miljoen euro op

De biofarmagroep UCB is erin geslaagd om met de uitgifte van obligaties een bedrag van 250 miljoen euro op te halen. De obligatie heeft een looptijd van zeven jaar en biedt een brutorente van 3,75 procent. Het bedrijf had eerder bekend gemaakt met de uitgifte een bedrag tussen 100 miljoen euro en 250 miljoen euro te willen ophalen. Het maximumbedrag werd echter 2,8 keer overschreven. De uitgifte werd dan ook vervroegd afgesloten. Het bedrijf wou met de uitgifte inspelen op de marktomstandigheden die op dit ogenblik gunstige voorwaarden bieden op het gebied van intrestvoeten en liquiditeit. De extra financiële middelen zullen door UCB naar eigen zeggen onder meer worden gebruikt voor algemene vennootschapsdoeleinden. Onder meer zal het geld worden ingezet voor de herfinanciering van een aantal uitstaande leningen en andere schulden. De biofarmagroep richtte zich met de obligatielening specifiek op Belgische particuliere beleggers. (MH)