Feministisch activisme wordt door mannelijke collega's niet geapprecieerd

[PICTURE|sitecpic|lowres]Vrouwen die investeren in feministisch activisme, dreigen op de werkvloer vaker met seksuele intimidatie geconfronteerd te worden dan seksegenotes die minder uitgesproken met hun engagement naar buiten treden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De onderzoekers merken op dat vrouwen daarmee in een moeilijke situatie terecht dreigen te komen. Feministisch activisme leidt immers tot grotere problemen op de werkvloer, maar is anderzijds noodzakelijk om de emancipatie van de vrouw te blijven nastreven.


Volgens de onderzoekers Kathryn Holland en Lilia Cortina ervaren 58 procent van de vrouwelijke werknemers seksuele intimidaties. "Verwacht kon worden dat feministisch activisme dat cijfer nog zou doen stijgen, aangezien de beweging door mannen vaak als een bedreiging voor hun dominante positie wordt ervaren," benadrukken de onderzoekers. "Vrouwen die zichzelf als een feministe identificeren, blijken daarentegen niet van een grotere intimidatie gewag te maken. Het is dan ook duidelijk het daadwerkelijke activisme tot problemen leidt."


"Een feministische instelling is op de werkvloer niet rechtstreeks merkbaar, maar uitingen van feministisch activisme zijn wel duidelijk voor de omgeving," voeren Holland en Cortina aan. De onderzoekers merkten verder op dat feministen gewag maakten van een lagere tevredenheid over hun baan en dan ook vaker de intentie duidelijk maakten om van werkgever te willen veranderen. Dat fenomeen betekent volgens de onderzoekers niet dat de identificatie met de feministische beweging minder gelukkig maakt, maar wel dat feminisme voor vrouwen op de werkvloer nog altijd negatieve gevolgen heeft. (MH)