Creativiteit belangrijker dan intelligentie en humor

[PICTURE|sitecpic|lowres]Creativiteit is de belangrijkste eigenschap die in anderen wordt gewaardeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het magazine Time, het technologiebedrijf Microsoft en de Motion Picture Association of America bij ruim tweeduizend Amerikaanse respondenten. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 94 procent van de ondervraagden creativiteit bij anderen waardeert. Intelligentie staat op een tweede plaats met een score van 93 procent, gevolgd door inlevingsvermogen (92 procent), humor (89 procent), ambitie (88 procent) en schoonheid (57 procent).


Uit het onderzoek bleek dat 91 procent van de ondervraagden creativiteit belangrijk vindt in zijn persoonlijk leven, maar voor 83 procent gaat dit ook op in zijn professionele leven. Volgens 55 procent draagt technologie bij tot een grotere creativiteit. Daarentegen zegt 32 procent dat technologie een bedreiging vormt voor de creativiteit. Ook werd opgemerkt dat 62 procent van de ondervraagden toegeeft ervaren te hebben dat creativiteit op de werkvloer belangrijker is dan ze zich tijdens hun studentenperiode hadden kunnen voorstellen.


De onderzoekers stelden verder vast dat 58 procent van de respondenten van mening is dat creativiteit te maken heeft met een plotse inspiratie, terwijl 32 procent verwijst naar resultaten van een denkproces. Volgens 14 procent van de respondenten is creativiteit aangeboren, terwijl 10 procent gewag maakt van opvoeding. Volgens 71 procent gaat het echter om een combinatie van beide elementen. Verder bleek dat 50 procent bij creatieve processen vooral in beelden denkt, terwijl respectievelijk 34 procent en 4 procent verwijst naar woorden en geluiden.


Volgens meer dan 70 procent van de ondervraagden hebben de huidige economische omstandigheden creativiteit nog belangrijker gemaakt. De belangrijkste hindernis moet volgens 31 procent van de ondervraagden gezocht worden bij scholen die creativiteit onvoldoende stimuleren. Maar ook de overheid (30 procent) en bedrijven (17 procent) worden daarbij met de vinger gewezen. Volgens 8 procent van de ondervraagden krijgen de werknemers onvoldoende instrumenten om zich creatief uit te drukken.


De onderzoekers stelden tenslotte nog vast dat 65 procent van de ondervraagden van mening is dat creativiteit een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot het wereldwijde leiderschap van de Verenigde Staten. Volgens 35 procent zijn de Verenigde Staten op dit ogenblik wereldwijd voorloper in creativiteit, gevolgd door China (23 procent) en Japan (19 procent). Volgens 42 procent zullen de Verenigde Staten ook over dertig jaar nog altijd wereldleider zijn op het gebied van creativiteit. (MH)