Eén tiende wereldbevolking zal in klimaat-hotspots leven

[PICTURE|sitecpic|lowres]Tegen het einde van de eeuw zal 10 procent van de wereldbevolking leven op een locatie waar minstens met twee effecten van de klimaatverandering moet worden afgerekend. Dat is de conclusie van een internationale studie onder leiding van wetenschappers aan het Potsdam Institute for Climate Impact Research naar de gevolgen van de klimaatverandering voor oogsten, water, ecosystemen en gezondheid. Deze zogenaamde klimaat-hotsports zullen volgens het rapport vooral zijn geconcentreerd in het zuidelijke Amazone-gebied in Zuid-Amerika, dat grote veranderingen zou ondergaan op het gebied van watervoorraden, oogsten en ecosystemen.


"Na de Amazone-gebied wordt echter het zuiden van Europa de belangrijkste klimaat-hotspot van de wereld," merkt onderzoeksleider Franziska Piontek op. "In die gebieden zullen watertekorten en mislukte oogsten een belangrijke bedreiging creëren voor het welzijn van de bevolking." Piontek waarschuwt daarbij dat op een aantal locaties verschillende factoren van de klimaatverandering op elkaar zullen inwerken en daarbij de druk op de lokale bevolking nog zullen verhogen. Die overlappingen zullen volgens het onderzoek vooral worden opgemerkt wanneer de temperatuur met 3 graden Celsius stijgt tegenover het gemiddelde van de voorbije dertig jaar.


Andere klimaat-hotspots zijn volgens de onderzoekers Centraal-Amerika en Centraal-Afrika, maar ook de Ethiopische hooglanden, waar malaria, mislukte oogsten en veranderde ecosystemen grote schade zouden kunnen opleveren. Ook in Zuid-Azië zal er volgens de onderzoekers rekening moeten worden gehouden met belangrijke schade door mislukte oogsten, een gebrek aan water of veranderde ecosystemen. De onderzoekers merken op dat in de gehanteerde modellen een groot deel van Afrika gespaard zou blijven van hotspots, maar dat kan volgens de wetenschappers wel veranderen indien ook rekening wordt gehouden met grote droogtes en overstromingen. (MH)