Zelfvertrouwen chief executive kan dodelijk zijn voor bedrijf

[PICTURE|sitecpic|lowres]Chief executives met een overdreven zelfvertrouwen dreigen hun bedrijven in risicovolle avonturen mee te sleuren en de investering van beleggers in het gedrang te brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri, Georgia Tech University en de University of Texas. De onderzoekers benadrukken dat chief executives met een overdreven zelfvertrouwen er onterecht vanuit gaan over superieure beslissings-capaciteiten te beschikken en betere vaardigheden te hebben dan hun collega’s, maar daarbij tot grote risico’s geneigd zijn. De wetenschappers merken op dat een overdreven zelfvertrouwen een positieve eigenschap kan zijn voor de bedrijfsleider, maar zeggen dat er wel een controle moet worden gegarandeerd.


“Chief executives met een overdreven zelfvertrouwen blijken onder meer geneigd te zijn om aan te sturen op risicovolle fusies en overnames,” zegt onderzoeksleider Stephen Ferris, professor financiën aan de University of Missouri. “Daarbij wordt door de bedrijfsleiders vaak gemikt op overnamedoelwitten die niet binnen de kernactiviteiten van de eigen onderneming passen. Fusies die leiden tot een diversifiëring van bedrijven, hebben nochtans relatief weinig kans op succes. Ook bleek bij die transacties vaak beroep gedaan te worden op beschikbare cash van de onderneming, aangezien de bedrijfsleiders van mening zijn dat de aandelen van het bedrijf ondergewaardeerd zijn. Daardoor kunnen de reserves van de onderneming echter worden uitgehold.”


De onderzoekers zeggen verder dat chief executives met een overdreven zelfvertrouwen over de hele wereld kunnen worden aangetroffen, maar toch blijken ze vooral teruggevonden te worden in culturen die op individuele karakteristieken zijn gefocust. Chief executives die afkomstig zijn uit een cultuur die op lange termijn toespitst en gericht is op conservatieve financiële acties, blijken minder geneigd te zijn om een overdreven zelfvertrouwen tentoon te spreiden. Individuele culturen kunnen volgens Ferris vooral worden aangetroffen in landen zoals de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. In landen zoals Japan, Brazilië en Mexico wordt volgens de onderzoeker daarentegen meer op lange termijn gekeken.


“Zelfvertrouwen hoeft niet altijd negatief te zijn,” waarschuwt Ferris echter. “Het zelfvertrouwen van de chief executive kan belangrijk zijn voor de lancering van innovatieve producten of het doorbreken van inertie. Niemand wil een timide leider volgen. Vertrouwen is besmettelijk en kan de interesse van investeerders versterken en innovatie ondersteunen. Vertrouwen kan vele positieve bijdragen leveren tot het bedrijf. Potentiële investeerders moeten naast de financiële fundamenten van de onderneming echter ook de persoonlijkheid van de chief executive bestuderen. Wanneer er blijk is van een overdreven zelfvertrouwen bij de chief executive, is de garantie een onafhankelijke directieraad cruciaal.” (MH)