Werken mensen harder omdat ze loonsverhoging krijgen?

[PICTURE|sitecpic|lowres]Wie zijn werknemers loonsverhoging geeft zal hun productiviteit niet verbeteren, maar net de perceptie versterken dat hun eerdere loon op foute verwachtingen was gebaseerd en dat het hogere bod het marktniveau weerspiegelt. Hogere salarissen correleren daarom niet met harder werken, concluderen 3 onderzoekers van de universiteit van Harvard.


Maar werknemers die een bonus krijgen - een omslag met cash geld die zonder meer wordt beschouwd als een extra voor bewezen diensten- zijn 20% productiever dan degenen die een loonsverhoging krijgen, zelfs als ze uiteindelijk exact hetzelfde bedrag gaan verdienen.


De onderzoekers lieten een groep mensen een klus uitvoeren tegen 3 euro per uur, een andere groep tegen 4 euro per uur en nog een derde groep tegen eveneens 3 euro per uur. Deze laatste groep kreeg nadat ze begonnen met werken waren wel te horen dat ze een euro extra zouden krijgen omdat het budget groter was dan geanticipeerd.


Wat bleek? Wie 4 euro per uur was beloofd werkte niet harder dan wie 3 euro per uur kreeg. Maar wie drie euro was beloofd en later een bonus van een extra euro kreeg, werkte aanzienlijker harde dan de twee andere groepen.


Volgens de onderzoekers reflecteert de toename in productiviteit het verschil in perceptie inzake giften. Wanneer de werknemers weten dat de bonus hen niet wettelijk verschuldigd is, tonen ze zich meer bereid extra te presteren om hun waardering voor de geste te laten blijken.


Moraal van het verhaal? 3 + 1 is enkel 4 in de juiste omstandigheden.