Online besprekingen worden met gezonde scepsis benaderd

[PICTURE|sitecpic|lowres]Bijna de helft van de consumenten is ervan overtuigd minstens één keer te zijn geconfronteerd met een valse online productbespreking. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Bazaarvoice bij drieduizend consumenten in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Er wordt aan toegevoegd dat meer dan 80 procent van de respondenten toegeeft dat ze een groter vertrouwen zouden hebben in besprekingen indien ze zouden weten dat de boodschappen op fraude werden gecontroleerd en door een geloofwaardige externe partij worden gepubliceerd. Volgens analist Gartner moet er rekening mee gehouden worden dat volgend jaar 10 procent tot 15 procent van de besprekingen een malafide origine zal hebben.

“Het onderzoek heeft aangetoond dat zeven op de tien respondenten consumentenbesprekingen raadplegen vooraleer tot een aankoopbeslissing over te gaan,” zeggen de onderzoekers. “Consumentenbesprekingen worden vaker geraadpleegd dan andere content. Eerder onderzoek heeft dan ook al aangetoond dat acht op de tien consumenten in deze besprekingen evenveel vertrouwen hebben als in persoonlijke aanbevelingen. Toch blijkt bij het publiek ook een gezonde vorm van scepticisme aanwezig te zijn. Niet alleen is men ervan overtuigd dat er valse besprekingen op het internet worden geplaatst, maar de consument meent ook dat een aantal bedrijven negatieve commentaren verwijderen.”

“Om het vertrouwen van het publiek in de consumentenbesprekingen te handhaven, moet dan ook een garantie op authenticiteit worden ingebouwd,” merkt Lisa Pearson, chief marketing officer bij Bazaarvoice, op. “Dat kan echter alleen worden bereikt wanneer de consument weet dat de boodschappen op hun echtheid worden gecontroleerd.” Daarbij geeft ongeveer de helft van de consumenten aan dat ze een groter vertrouwen zouden hebben indien de besprekingen door een technologische filter en een manuele analyse zouden zijn gecontroleerd. Volgens 15 procent van de respondenten biedt een technologische filter op zich onvoldoende garanties. (MH)