Landbouw wordt voor drones een uitgelezen actieterrein

[PICTURE|sitecpic|lowres]Hoewel bij de commerciële toepassing van drones op dit ogenblik vooral wordt gewezen naar de retailsector, zal uiteindelijk wellicht de landbouw het meest intensief van de technologie gebruik maken. Dat zegt Josh Brungardt, directeur bij het Amerikaanse bedrijf Paradigm, gespecialiseerd in onderzoek rond drone-technologie. Brungardt merkt op dat de technologie van onbemande vliegtuigen perfect geschikt is voor grootschalige landbouwbedrijven en landelijke gebieden, waar vragen rond privacy en veiligheid minder acuut zijn. Op dit ogenblik worden in de landbouw al onbemande vliegtuigen ingezet om met camera’s de oogst op te volgen, mogelijke ziektes op te sporen en een gerichte besproeiing te organiseren.

“De mogelijke plannen van retailer Amazone om drones in te schakelen voor de thuisbedeling van pakketten, heeft heel wat belangstelling gekregen,” merkt Josh Brungardt op. “In de landbouw liggen echter wellicht de grootste mogelijkheden. Landbouwers zeggen dat de onbemande vliegtuigen een echte revolutie zouden kunnen betekenen in het beschermen van de gezondheid van de teelten, het verbeteren van het management van het landbouwareaal, het reduceren van de kosten en het opdrijven van de oogsten.” Er worden ook mogelijkheden gezien in het afschrikken van vogels om de teelten te beschermen, het bestuiven van bomen, sneeuwonderzoek om de waterbevoorrading te voorspellen en het opvolgen van irrigatie.

Aan universiteiten en in bedrijven wordt een toenemende interesse voor de toepassing van de drone-technologie in de landbouw opgemerkt. De University of Oregon zette de voorbije zomer drones in boven aardappelvelden om potentiële ziektes te identificeren. Tevens werd de technologie gebruikt om een inventaris van boomkwekerijen te helpen opstellen. Ook werden in Florida onbemande vliegtuigen met infrarode camera’s ingezet om de sinaasappel-plantages te controleren op de dodelijke bacterieziekte citrus greening, die zich eerst manifesteert in de top van de bomen. De University of California heeft drones ingezet om wijngaarden te besproeien.

Door de technologieën wordt het volgens de experts ook mogelijk om onder meer verdelgingsmiddelen of meststoffen gerichter in te zetten, waardoor op minder grote voorraden beroep gedaan dient te worden. Dat betekent volgens hen niet alleen een belangrijke kostenbesparing voor de landbouwsector, maar ook tot een gevoelig lagere ecologische voetafdruk. (MH)