Hoe groot is de kans dat jouw job in de volgende 20 jaar verdwijnt?

[PICTURE|sitecpic|lowres]Software wordt steeds vaker een vervanging voor de bedreigde werkende klasse, eerder dan een aanvulling ervoor. Zelfrijdende wagens, robotten, smartphones... ze bezitten vandaag alle een computerkracht die superieur is aan diegene van de supercomputers van amper een generatie geleden.

Robots zullen het komende decennium in steeds meer beroepen worden ingezet om menselijke arbeid te vervangen. Van chauffeurs en soldaten over schoonmakers en vertalers tot barmannen en fabrieksarbeiders: alle komen ze in het vizier van intelligente robotwerknemers. Volgens Oxford University zouden zelfs 47% van alle huidige jobs binnen de twintig jaar geautomatiseerd worden.'

Op termijn zorgen technologische innovatie en kapitaalintensivering wel voor nieuwe jobs, nieuwe producten en hogere lonen, doch op de korte termijn omvatten de problematische gevolgen van zo’n omwenteling op de arbeidsmarkt naast stijgende werkloosheid, ook maatschappelijke ontwrichting en zelfs politieke wervelwinden. Geen enkele overheid is hier vandaag goed op voorbereid.


Volgens Maarten Goos, professor economie aan de KU Leuven, zouden computers en robots de volgende twintig jaar in Vlaanderen ruim  1,4 miljoen traditionele banen doen verdwijnen. Bij winkelbedienden, boekhouders en telemarketeers zullen door de technologie volgens de professor meer dan negen op de tien arbeidsplaatsen worden geschrapt.


Die cijfers stemmen overeen met de prognose van de wetenschappers C. Frey en M. Osborne. Die bestudeerden het fenomeen en schreven er een interessant essay over, dat de titel ‘The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?’ meekreeg. Daarin berekenden ze hoe groot de kans is dat 702 verschillende  beroepen binnen de 20 jaar door een computer zouden vervangen worden en gaven elk beroep een waarde mee tussen 0 en 1. Hoe hoger het cijfer dat ze kregen, hoe groter de kans dat het beroep ergens in de volgende twee decennia verdwijnt...