Content is voor televisie belangrijker dan gehanteerde platform

[PICTURE|sitecpic|lowres]Bij televisie is content belangrijker dan het gebruikte platform. Dat is de conclusie van een onderzoek van de streaming-dienst Netflix bij een groep Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat gebruikers van streaming een sterke affiniteit vertonen met televisie-content. Ook wanneer ze geen toegang hebben tot een digitaal platform, zijn ze volgens Netflix nog altijd geïnteresseerd om televisie te bekijken. Het onderzoek toont volgens Netflix ook aan dat gebruiksgemak één van de belangrijkste factoren is bij online video. Daarbij wordt opgemerkt dat driekwart van de respondenten aangeeft ervan te houden televisieprogramma’s te kunnen bekijken op een ogenblik dat ze zelf hebben uitgekozen.

“Liefhebbers van streaming hebben een sterke band met televisie-content,” merken de onderzoekers op. “Twee op drie streamers zegt ook tijdens een digitale time-out nog altijd geïnteresseerd zijn in televisie-content. Dat geeft aan dat het publiek een grotere band heeft met de content dan met het platform dat voor de verdeling van de programma’s wordt gebruikt. Een verschuiving in het kijkgedrag heeft dan ook meer te maken met de gehanteerde platformen dan met een content-keuze.” De onderzoekers stelden daarbij vast dat nagenoeg driekwart van de ondervraagden aangeeft een voorkeur te hebben voor streaming om de televisie-content in de persoonlijke agenda te kunnen inpassen.

Uit het onderzoek kwam ook naar voor ook dat driekwart van de ondervraagden zich positief opstelt tegenover het zogenaamde binge-streaming, waarbij verschillende episodes van een televisiereeks onmiddelijk na elkaar kunnen worden bekeken. Volgens 79 procent is deze kijkmethode aangenamer dan de traditionele wekelijkse episodes. Daarbij werd vastgesteld dat volgens 73 procent van de respondenten een sessie van twee tot zes episodes in één streaming-beurt als binge-kijkgedrag kan worden bestempeld. Volgens 76 procent van de ondervraagden kan binge-streaming een aangenaam rustmoment betekenen in hun drukke dagelijkse bezigheden. Ook werd vastgesteld dat 80 procent een grotere interesse toont in een interessante televisiestream dan in de sociale mediaberichten van een goede vriend.