Nemen adolescenten bij gokken meer risico's dan volwassenen?

[PICTURE|sitecpic|lowres]Het brein van tieners vertoont een grotere gevoeligheid voor beloningen dan volwassenen. Dat is de slotsom van een studie van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers merkten daarbij op dat bij het uitzicht op winst of verlies in het ventrale stratium in de hersenen van tieners een grotere activiteit kon worden geregistreerd dan bij volwassenen. Bovendien stelden de wetenschappers vast dat tieners met uitzicht op winst ook bereid blijken om grotere risico’s te nemen. De onderzoekers merken op dat de resultaten de intuïtieve percepties over de gevoeligheid van jongeren voor beloningen bevestigen.


“Eerder is al aangetoond dat de hersenen van tieners bij het uitzicht op beloningen anders reageren dan volwassenen,” benadrukken de onderzoekers Emily Barkley-Levensona en Adriana Galvána, psychologen aan de University of California, die zelf tijdens hun research tieners en volwassenen aan gokspelen lieten deelnemen en daarbij hersenscans van de spelers registreerden. “Jongeren zijn geneigd om op die stimulansen veel sterker te reageren dan volwassenen. Uit het onderzoek bleek dat de hersenen van tieners daadwerkelijk anders functioneren dan het brein van de volwassenen en daardoor een grotere gevoeligheid tegenover beloningen tentoon spreiden.”

“De gokspelen waren gebaseerd op financieel gewin,” verduidelijken Barkley-Levensona en Galvana. “Er diende daarbij echter rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat jongeren niet echt gevoeliger zouden zijn voor een beloning, maar wel voor financieel gewin omdat ze meestal over minder geldelijke middelen beschikken dan volwassenen. Ook diende ervoor gezorgd te worden dat er bij de games geen enkele vorm van vaardigheid werd geëist. Naarmate de spanning van de inzet op de games werd opgedreven, bleek inderdaad bij de tieners een grotere activiteit te kunnen worden opgemerkt in onder meer het ventrale striatum, dat in verband wordt gebracht met positieve stimulatie, dan bij volwassenen. Ook bleken tieners geneigd om met hun inzetten grotere risico’s te nemen.”