Entertainment en mode zorgen voor toename kinderarbeid

Het voorbije jaar hebben in België 4.968 kinderen officiële arbeid verricht. Dat betekende een stijging met 36 procent tegenover het jaar voordien. Dat is gebleken uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Werk.


In principe is het in België wettelijk verboden om kinderen onder de leeftijd van vijftien jaar arbeid te laten verrichten, maar voor bepaalde activiteiten kunnen door de FOD Werk individuele uitzonderingen worden gemaakt. Dat geldt vooral voor artistieke activiteiten en de modesector.


Het voorbije jaar namen 803 kinderen deel aan modeshows, waarvoor het jaar voordien slechts 98 vergunningen waren toegekend. Ook bleken 1.643 kinderen het voorbije artistieke activiteiten aangegeven te hebben. Het jaar voordien waren voor die activiteiten 933 jongeren ingeschreven.


Ook met een toestemming blijven de professionele activiteiten van kinderen aan strikte voorwaarden en beperkingen gebonden.