Cover image

Alfabetisering van de wereld kan veel steun krijgen van mobiele telefoon

Mobiele telefoons worden steeds meer een instrument dat een belangrijke bijdrage kan leveren in de strijd tegen het wereldwijde analfabetisme. Dat is de conclusie van een onderzoek van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) in Ethiopië, Ghana, India, Nigeria, Pakistan, Oeganda en Zimbabwe. Het rapport benadrukt dat honderdduizenden mensen over de hele wereld op dit ogenblik mobiele technologie gebruiken als een platform om met teksten om te gaan.


De cijfers van de Unesco geven aan dat wereldwijd nog steeds 774 miljoen mensen, waaronder 123 miljoen jongeren, niet kunnen lezen of schrijven.

“De resultaten van de studie tonen aan dat in landen met een hoge frequentie van analfabetisme en een belangrijk tekort aan fysieke teksten, grote aantal burgers volledige boeken en verhalen lezen op het scherm van mobiele telefoons,” aldus de Unesco.


“Analfabetisme blijkt vaak gepaard te gaan met de afwezigheid van boeken. De meeste mensen uit de Afrikaanse Sub-Sahara bezitten geen enkel boek en ook de scholen in de regio blijken zelden boeken te gebruiken in het onderwijs van kinderen. Tegelijkertijd blijkt dat regio’s met een grote schaarste aan boeken, belangrijke groeimarkten zijn voor mobiele telefonie, zelfs in gebieden met extre armoede.”

Uit cijfers van de International Telecommunication Union (ITU) blijkt dat inmiddels zes miljard mensen op de wereld toegang hebben tot een mobiele telefoon. Mobiele telefonie kan volgens de Unesco dan ook een belangrijk wapen worden om analfabetisme te bestrijden. In het rapport wordt onder meer opgemerkt dat vele mensen mobiele telefoons gebruiken om aan hun kinderen verhalen voor te lezen.


Er werd ook vastgesteld dat vrouwen zes keer meer geneigd zijn dan mannen om mobiele telefoons te gebruiken voor lectuur. Eens met lectuur op mobiele telefoons wordt gestart, kan volgens de Unesco echter ook een gradueel toenemende leesactiviteit worden gemeld.

In het rapport wordt nog opgemerkt dat vele mensen op mobiele telefoons op zoek gaan naar teksten die aan hun actuele leesvaardigheid zijn aangepast. “De studie is bedoeld als een routeplan voor regeringen, organisaties en individuen die de mobiele technologie willen gebruiken om de geletterdheid verder te verspreiden,” aldus de Unesco.


“Het rapport stuurt aan op een grotere diversiteit van de mobiele lees-content om tegemoet te kunnen komen aan de behoeftes van specifieke doelgroepen, zoals ouders of leerkrachten, maar ook op trainingen om mensen te helpen mobiele apparaten te veranderen in platformen voor leesvaardigheid. Ook moeten de financiële en technologische barrières voor mobiel lezen worden verlaagd.” (mah)