Cover image

Een drone wordt normaal onderdeel van militaire operatie

Drones zullen in de toekomst steeds meer deel uitmaken van oorlogsvoering en bewaking. Dat heeft onder meer te maken met een daling van de kostprijs. Dat zegt Doug Barrie, expert militaire luchtvaart bij het International Institute for Strategic Studies (IISS).


Hij voegt er aan toe dat eerder werd aangegeven dat drones uiteindelijk de bemande vliegtuigen volledig zouden vervangen, maar in werkelijkheid zullen beide types volgens Barrie in belangrijke mate naast elkaar operationeel blijven. Wel voorspelt hij dat de activiteiten van drones in de militaire sector in de toekomst gevoelig zullen uitbreiden.


Dat zal volgens de onderzoeker echter ook leiden tot nieuwe legale en ethische problemen.

“Drones zullen in de militaire omgeving voor de meest uiteenlopende opdrachten worden ingezet,” zegt Doug Barrie. “Sommige toepassingen kunnen tot de persoonlijke uitrusting van de soldaat behoren, maar andere ontwikkelingen zullen een volwaardig onderdeel van de slagkracht op het gevechtsterrein worden."


"Eerder werd verondersteld dat de drones uiteindelijk volledig in de plaats zullen komen van bemande vliegtuigen, maar op die stelling is men inmiddels teruggekomen. Het toepassingsgebied van de drones zal weliswaar uitbreiden, maar voorlopig zullen bemande en onbemande vliegtuigen in militaire operaties, elk met een specifieke opdracht, naast elkaar worden ingezet.”

“De inzet van drones in militaire operaties zal echter tot juridische en ethische vragen leiden,” meent Barrie. “Onder meer zal de kwestie rijzen of drones mogen worden ingeschakeld voor het doden van individuele doelwitten. Tevens zal moeten worden beantwoord of het gebruik van onbemande vliegtuigen binnen het kader van zelfverdediging kan worden aanvaard."


"Belissingen van machines voor dodelijke acties zullen een belangrijk juridisch dispuut blijken. Ook lijkt het twijfelachtig of het publiek het overschrijden van deze grens zal aanvaarden.”


Hij voegt er nog aan toe dat drones in het verleden uitsluitend gelinkt werden aan westerse strijdmachten, maar door de gereduceerde kosten kan de technologie ook worden ingezet door minder kapitaalkrachtige partijen.

De onderzoekers zeggen verder een duidelijke toenemende interesse te kunnen opmerken voor maritieme drones. (mah)