Kan behoud van biodiversiteit criminaliteit en terrorisme afremmen?

Het wereldwijde verlies van wildbestand verhoogt het risico op gewelddadige conflicten, een opbloei van georganiseerde misdaad en kinderarbeid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. Opgemerkt wordt dat miljarden mensen over de hele wereld direct en indirect op het wildbestand terugvallen voor hun inkomsten en voeding.


Wanneer deze bronnen schaarser worden, dreigen volgens de onderzoekers velen in de criminele sector verzeild te raken. Er wordt opgemerkt dat zowel vanuit natuurbescherming als het sociaal beleid tot nu toe nagenoeg geen enkele interesse voor deze verbanden kon worden opgemerkt.

“Het verlies van wildbestand mag niet als een gevolg van conflicten worden bestempeld, maar moet vooral als een oorzaak van sociale problemen worden erkend,” voert onderzoeksleider Justin Brashares, professor ecologie en natuurbehoud aan de University of California, aan.


“Het verlies aan voedsel en werkgelegenheid door het verdwijnen van het wildbestand geeft aanleiding tot de toename van de mensenhandel en andere criminaliteit en vormt een voedingsbodem voor politieke instabiliteit. Het is niet verwonderlijk dat het verlies van deze cruciale bestaansmiddelen grote sociale gevolgen heeft."


"Biologen moeten dan ook samen met andere deskundigen, zoals economen, politicologen en criminologen een globale oplossing uitwerken.”

“Door de kleinere voorraden vis en wild vergt de jacht steeds meer inspanningen,” zegt professor Brashares. “Naarmate er meer arbeid nodig is om de schaarse levensmiddelen te verzamelen, zullen jagers en vissers steeds vaker kinderen inschakelen als een bron van goedkope arbeid. Duizenden arme families moeten hun kinderen verkopen voor arbeid in bijzonder moeilijke omstandigheden."


"Verrassend weinig mensen erkennen bovendien dat de concurrentie voor de visbestanden heeft geleid tot de geboorte van Somalische piraterij. Voor vele Somaliërs zijn vis en wild immers de enige bron van bestaan en wanneer die middelen worden bedreigd door internationale visservloten, volgen drastische reacties.”

De auteurs vergeleken de wildstroperij ook met de drugshandel. “De enorme winsten van de stroperij, zoals de slagtanden van de olifant of de hoorn van de rhinoceros, hebben wereldwijd guerillagroepen en misdaadsyndicaten aangetrokken,” wordt er gezegd. “Groepen zoals Al-Shabab en Boko Haram maken gebruik van stroperij om hun terreuraanslagen te financieren."


"Het verdwijnen van het wildbestand dreigt een belangrijke pijler van vele maatschappijen die grotendeels afhankelijk zijn van de inkomsten uit die sectoren, onderuit te halen. Het verdwijnen van het wildbestand betekent niet dan ook alleen een teloorgang van soorten, maar ook het verlies van kinderen, het uiteenvallen van samenlevingen en het bevorderen van criminaliteit.”

“Deze conclusies maken duidelijk dat het behoud van het wildbestand cruciaal is voor de toekomst van de maatschappij,” waarschuwen de onderzoekers. (mah)