Waarom Warren Buffett goud haat

De Amerikaanse investeerder Warren Buffett heeft een afkeer van goud. Daarvoor zijn ook goede redenen. Dat schrijft Matt DiLallo, redacteur van de financiële website The Motley Fool van de krant USA Today. DeLallo wijst erop dat goud immers alleen wordt aangekocht in de hoop het metaal later tegen een hogere prijs aan een andere partij te kunnen verkopen. Dat kan volgens DeLallo niet als een investering worden bestempeld, maar moet als gokken worden beschouwd.

“Warren Buffett liet tijdens een speech aan de Harvard University op het einde van de jaren negentig al duidelijk zijn afkeer van goud blijken,” merkt Matt DiLallo op.


Buffett omschreef goud destijds als een product dat ergens in Afrika of een andere locatie uit de grond wordt gehaald, vervolgens wordt gesmolten en uiteindelijk weer in een nieuw gegraven put wordt bedraven en door een grote groep betaalde wachten moeten worden beschermd.


De investeerder gaf aan dat goud geen enkel praktisch nut heeft. Elk buitenaards wezen zou volgens Buffett verbijsterd zijn over de rol die het goud heeft in de menselijke maatschappij.

“De waarde van goud weerspiegelt volgens Buffett niet meer dan de koppigheid die de mens aan de dag legt om de waarde van het product te beschermen,” zegt Matt DiLallo nog. “Maar Buffett ergert zich vooral aan de waardeloosheid van het goud. Het product heeft volgens Buffett geen enkele mogelijkheid om rijkdom te creëren en heeft volgens hem dan ook geen enkele plaats in de portfolio van de investeerder.”


In zijn traditioneel schrijven aan zijn aandeelhouders gaf Buffett enkele jaren geleden nog aan dat goud geen enkele productiviteit heeft en alleen wordt gekocht in het geloof dat anderen nog meer zullen willen betalen om het metaal te kunnen bezitten.

Warren Buffett geeft toe dat goud een aantal beperkte industriële en decoratieve toepassingen heeft, maar dat verantwoordt volgens de investeerder de massale inspanningen niet die worden gedaan om grote voorraden van het metaal op te graven, om het vervolgens in een bankkluis te verbergen.


Erger is volgens Buffett echter nog dat de waarde van het goud niet wordt bepaald door het inkomen dat het product aan zijn eigenaar kan bezorgen, maar alleen fluctueert op basis van de koopprijs die andere partijen voor het metaal willen betalen. Goud heeft volgens Buffett dan ook nagenoeg geen enkele productieve waarde.

“De investeerder wijst erop dat de wereldwijde voorraad goud ongeveer 170.000 ton bedraagt,” zegt DiLallo. “Die reserve zou met de huidige koers een waarde hebben van ongeveer 9,6 biljoen dollar."


"Voor eenzelfde bedrag kan men de volledige Amerikaanse landbouwoogst en zestien versies van ExxonMobil aankopen. Die activa leveren graan, katoen, olie en gas voor vele generaties. Maar toch blijken investeerders een constante voorkeur te vertonen voor goud, dat nochtans geen enkele productie genereert."


"Buffett investeert in activa die voortdurend een waarde produceren en inkomsten opleveren die steeds opnieuw in nieuwe activa kunnen worden geïnjecteerd om extra inkomen te creëren.” (mah)