Strijd om het leiderschap zal door de vrouwelijke millennials worden gewonnen

Vrouwelijke millennials zullen sneller door het glazen plafond kunnen breken dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Vrouwen zijn immers meer afgestemd op de vereisten van het moderne leiderschap dan mannen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van consulent Hudson bij bijna dertigduizend werknemers.


Onder meer werd vastgesteld dat vrouwelijke millennials van alle werknemers de hoogste scores laten optekenen op het gebied van sociaal vertrouwen, altruïsme en organisatietalent. Deze jonge vrouwen stralen volgens de onderzoekers dan ook nu al de eigenschappen uit die aan de volgende generatie bedrijfsleiders zal worden gevraagd.

De onderzoekers stelden vast dat de vrouwelijke millennials op het gebied van organisatietalent 18 procent beter scoorden dan hun mannelijke generatiegenoten. Bovendien lieten de jonge vrouwelijke werknemers ook betere cijfers te halen op het gebied van altruïsme (15 procent), sociaal vertrouwen (12 procent) en relationele vaardigheden (10 procent).


De onderzoekers stelden tevens vast dat de vrouwelijke millennials ook op het gebied van optimisme en ambitie respectievelijk nog steeds 4 procent en 2 procent hoger scoorden dan hun mannelijke tegenhangers. “Al deze eigenschappen hebben op de moderne werkvloer een bijzonder grote waarde,” benadrukt Tim Drake, hoofd talentmanagement bij Hudson.

De onderzoekers wijzen erop dat de verschillen tussen een vrouwelijke millennial en een mannelijke babyboomer nog veel meer uitgesproken zijn. Jonge vrouwelijke werknemers bleken op het gebied van sociaal vertrouwen en altruïsme immers 22 procent beter te scoren dan de mannelijke babyboomers, die stilaan hun professionele carrière afsluiten.


Maar ook op het gebied van ambitie (21 procent), relationele vaardigheden (16 procent) en optimisme (21 procent) konden belangrijke verschillen worden genoteerd. “Mannen zijn sneller geneigd om het leiderschap op een assertive manier in te vullen,” zegt Tim Drake. “Dat lijkt echter een benadering die op een verdwijnende werkomgeving is ingesteld.”

“In de huidige werkomgeving zullen leiders vaker worden uitgedaagd dan in het verleden en in het algemeen kan worden gewag gemaakt van een werkvloer die een toenemend belang hecht aan een gevoel voor samenwerking,” geeft Tim Drake aan.


“Vrouwelijke millennials lijken de karaktereigenschappen van de toekomstige leiders in zich te dragen en hebben dan ook mogelijk een belangrijke voorsprong opgebouwd tegenover hun mannelijke leeftijdsgenoten. Er mag dan ook verwacht worden dat in de toekomstige topkaders van de ondernemingen steeds meer plaatsen voor vrouwen zullen vrijkomen.” (mah)