Schoolverlater wordt strenger doorgelicht dan de chief executive

Potentiële kandidaten voor een functie van chief executive worden minder zwaar getest dan sollicitanten voor een arbeidsplaats op de gemiddelde werkvloer. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent HireRight bij verantwoordelijken voor human resources bij een aantal grote Britse ondernemingen.


Uit het onderzoek bleek onder meer dat een groot gedeelte van de ondervraagden aangaf organisaties te kennen waar chief executives minder intensief werden getest dan schoolverlaters die voor hun eerste baan kwamen solliciteren. Nochtans vormen bestuurders een veel groter risico voor reputatieschade dan schoolverlaters.

“Eens een bepaald niveau in de hiërarchie is bereikt, lijkt men nagenoeg onaantastbaar te worden,” zegt Steve Girdler, Europees managing director van HireRight. “Bedrijven blijken immers vaak na te laten de carrièreclaims en aangevoerde kwalificaties van kandidaten voor de allerhoogste functies binnen de onderneming te controleren."


"Ondanks de risico’s voor de reputatie en prestatie van de onderneming, blijkt 66 procent van de ondervraagde bedrijven geen consistente controles naar de achtergrond van nieuwe directieleden te voorzien.” Vastgesteld werd onder meer dat 45 procent van de ondervraagden een organisatie kent waar chief executives minder interviews en tests worden opgelegd dan schoolverlaters.

Volgens 37 procent wordt ook in de eigen organisatie de chief executive minder intensief getest dan een schoolverlater. Bovendien bleek dat 31 procent van de chief executives tijdens hun mandaat ook geen enkele vorm van kwaliteitsevaluatie te moeten ondergaan.


Volgens 24 procent van de ondervraagden werden hun directieleden tijdens hun hele carrière wellicht nooit met een controle naar hun kwalificaties, werkgeschiedenis, strafblad of mediaprofiel geconfronteerd. Volgens 33 procent van de respondenten loopt de onderneming door die nalatigheid nochtans het gevaar blootgesteld te worden aan reputatieschade.

“Chief executives zijn niet langer alleen maar het boegbeeld van de onderneming tijdens goed georchestreerde persconferenties,” waarschuwt Steve Girdler. “De reputatie van een hele organisatie kan worden vernietigd door de verspreiding van een mobiele foto of een onzorgvuldig curriculum vitae."


"Toch brengen bedrijven de reputatie en het succes van hun hele organisatie in het gedrang door de kwaliteit van hun bestuursraden onvoldoende te controleren. Nochtans kunnen deze bestuursraden aan de organisatie potentieel veel meer schade berokkenen dan pas aangeworven schoolverlaters. Bedrijven moeten dan ook de aandacht voor mogelijke reputatieschade gevoelig opdrijven.”

Uit het onderzoek bleek dat 93 procent van de ondervraagden van mening is dat de antecedenten van nieuwe bestuursleden voldoende worden onderzocht. Toch geeft 49 procent toe er automatische vanuit te gaan dat de hogere kaderleden in hun curriculum vitae geen onwaarheden hebben verteld.


“Wanneer echter controles worden uitgevoerd, blijken bij 36 procent van de ondernemingen onjuistheden aan het licht te komen,” zegt Steve Girdler. “Ongeveer 27 procent van de verantwoordelijken geeft toe hogere kaders te hebben aangeworven die nooit in aanmerking zouden zijn gekomen indien er vooraf degelijke controles waren georganiseerd.” (mah)