Er bestaat een betere voorspeller van uw succes dan uw IQ of uw EQ

Vaak worden intellectuele en emotionele vermogens cruciaal genoemd als basis voor succes, maar die parameters bieden slechts een beperkt inzicht in de mogelijkheden die het individu ter beschikking heeft. Dat merkt consulent en coaching-specialist Shirzad Chamine op. Chamine benadrukt dat vooral een overwicht aan positieve eigenschappen doorslaggevend zal zijn voor de kansen op succes.

“De mens wordt gedreven door positieve en negatieve beweegredenen,” merkt Chamine op. “Enerzijds is er het wijze personage, dat authenticiteit, kalmte en positieve emoties vertegenwoordigt. Daar tegenover staat echter de saboteur, die anderen beoordeelt, een slachtofferrol aanneemt, ontwijkingsgedrag vertoont of onmeedogenloos optreedt."


"Het eigen brein is daardoor voor het individu zowel de beste vriend als de ergste vijand. De saboteur zal ondermijnend gedrag stimuleren en leiden tot boosheid, angstigheid, schaamte, verdriet en andere negatieve emoties. Nagenoeg alle problemen in het persoonlijke leven kunnen aan deze saboteurs worden toegeschreven.”

“Gelukkig kan het individu op elk ogenblik kiezen naar welke figuur wordt geluisterd,” voert Chamine aan. “Die keuze zal niet alleen het geluksniveau bepalen, maar zal ook beslissen of het mogelijk is om het persoonlijke potentieel volledig te benutten.” Ook Barbara Fredrickson, professor psychologie aan de University of North Carolina, gaf eerder al het belang van positieve emoties aan.


Fredrickson stelde daarbij dat negatieve emoties evolutionair noodzakelijk bleken om de overlevingskansen te garanderen, maar de positieve impulsen zorgen er volgens haar dat er meer kansen zijn om tot bloei te komen, waardoor een betere gezondheid, goede relaties en een groter professioneel succes mogelijk worden.

Eerder onderzoek heeft tevens al aangetoond dat gelukkige werknemers ook een grotere productiviteit laten optekenen. “De positieve quocient (PQ) is voor succes veel belangrijker dan de intelligentie quociënt (IQ) of emotionele quociënt (EQ),” zegt Chamine. “Vele executives proberen inspanningen te doen om hun emotionele kwaliteiten bij te schaven, maar dat heeft meestal weinig blijvend succes."


"Een training in emotionele intelligentie leert het individu wel om zich meer bewust te zijn van de eigen persoonlijkheid, maar heeft geen enkele impact op de saboteurs, die in cruciale situaties opnieuw naar boven plegen te komen.”

Toch is het volgens Chamine mogelijk om ook de positieve quociënt te versterken. “In de eerste plaats moet het besef over de aanwezigheid van de saboteurs worden gestimuleerd, terwijl tegelijkertijd aan een versterking van de positie van de wijzen worden verwerkt,” merkt hij op.


“Het is cruciaal om te beseffen dat een optimistische opstelling zichzelf vervult. Vaak wordt gezegd dat succes leidt tot een groter geluksgevoel, maar dat strookt niet met de werkelijkheid. De relatie is omgekeerd. In realiteit is een gelukkig brein productiever en creatiever, waardoor de kans op succes gevoelig wordt opgedreven.” (mah)