Langere tijd in de keuken staat ook gelijk met gezondere maaltijd

Naarmate in de keuken meer tijd wordt geïnvesteerd in de bereiding van de maaltijd, neemt ook de positieve impact van de gerechten op de gezondheid toe. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge bij ruim dertienhonderd Amerikaanse consumenten.


Een beperkte tijdsbesteding in de keuken kan volgens de Britse onderzoekers vaak worden gekoppeld aan een grotere consumptie van fastfood. Er wordt aan toegevoegd dat deze consumenten echter ook beduidend grotere budgetten aan hun voeding besteden dan collega’s die hun maaltijden thuis bereiden. Dat geeft volgens de wetenschappers aan dat tijdsbesparing ook een financiële kost heeft.

"Tijd is mogelijk één van de meest essentiële ingrediënten van een gezond dieet,” benadrukt onderzoeksleider Pablo Monsivais, docent aan het Center for Diet and Activity Research aan de University of Cambridge. “Een grotere tijdsbesteding in de keuken kan met diverse pijlers van een gezond voedingsgedrag in verband worden gebracht. Onder meer bleken de maaltijden meer groenten en fruit te bevatten."


"Anderzijds blijkt dat een beperkte investering in de thuisbereiding van voeding kan worden gekoppeld met een grotere consumptie van fastfood en een hogere frequentie van het restaurantbezoek.” De studie bevestigt volgens de onderzoekers de stelling dat een gebrek aan tijd een grote barrière voor een gezond dieet is.

Uit het onderzoek bleek dat ongeveer 16 procent van de respondenten diende te bekennen meestal minder dan één uur per dag te besteden aan het bereiden van maaltijden voor het gezin. Daarnaast maakte 43 procent gewag van een tijdsbesteding tussen één en twee uur, terwijl 41 procent meer dan twee uur per dag investeerde in de voorbereiding van de maaltijden.


“Vooral de verplichtingen van de professionele carrière dienden te worden geassocieerd met een beperkte activiteit in de keuken,” zeggen de onderzoekers nog. “De groep die het meeste tijd investeert het bereiden van maaltijden bestaat voor twee derde uit vrouwen.”

Respondenten die aangaven te weinig tijd ter beschikking te hebben om zelf maaltijden te bereiden, bleken ook een voorkeur te tonen voor gemaksvoeding, zoals fastfood, afhaalgerechten of restaurantbezoek.


“Naast tijdsgebrek moet echter vaak ook rekening worden gehouden met een gebrek aan vertrouwen in de eigen kookkunst,” merkt voedingsdeskundige Lauri Wright, professor familiale gezondheid aan de University of South Florida, op.


Wright voegt er aan toe dat diëtisten niet alleen kunnen helpen om gezonde ingrediënten te gebruiken, maar gezinnen ook kunnen assisteren een goede planning te maken die het mogelijk maakt om met een beperkte tijd toch een optimale maaltijd te serveren. (mah)