Emotionele intelligentie belangrijk wapen voor vrouwelijke werknemer

Vrouwen moeten gebruik maken van hun emotionele intelligentie om hun carrière verder te ontwikkelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Bizas Coaching & Consulting bij duizend Britse vrouwen. Tegelijkertijd moet volgens de onderzoekers bij vele vrouwen een natuurlijke bescheidenheid worden vastgesteld die uiteindelijk een hindernis blijkt om verder carrière te kunnen maken.


Er wordt aan toegevoegd dat de professionele bekwaamheid van de vrouwen meestal geen hindernis vormt, maar moet hen vaak duidelijk worden gemaakt dat die talenten niet voldoende zijn en ervoor moet gezorgd worden dat actie wordt ondernomen om de vrouwelijke carrière op langere termijn te plannen.


Het verschil maken


“Uit het onderzoek blijkt dat vaardigheden op het gebied van emotionele intelligentie door vrouwelijke werknemers bijzonder belangrijk worden geacht om hun professionele carrière verder te ontwikkelen,” stippen de onderzoekers aan. “Onder meer verwees 84 procent naar het talent om anderen te kunnen motiveren, terwijl 79 procent gewag maakte van beroepsfierheid."


"De vaardigheid om het verschil te maken voor het team werd zelfs door 95 procent van de ondervraagden als een cruciale eigenschap naar voor geschoven.” Tegelijkertijd blijkt volgens de onderzoekers echter dat vrouwen weliswaar een groot vertrouwen hebben in hun actuele rol, maar vaak onvoldoende vastberadenheid tonen om naar een hogere functie te dingen.


Natuurlijke bescheidenheid


“Er diende vastgesteld te worden dat vele vrouwen het moeilijk vinden om ook onder collega’s over hun successen te praten,” merkt Ishreen Bradley, oprichter van Bizas Coaching en Consulting, op.


“Het onderzoek toonde aan dat 52 procent van de ondervraagden toegaf harder aan hun profiel te moeten werken, terwijl 46 procent opwierp dat er meer tijd zou moeten worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van hun persoonlijke carrière."


"Wanneer ermee rekening wordt gehouden dat er vaak heel wat netwerking en lobbying nodig is om in de hiërarchie van de onderneming op te klimmen, zorgt een natuurlijke bescheidenheid ervoor dat veel vrouwen in hun huidige functie blijven hangen.” (mah)