Cover image

Moderne technologie helpt ouderen langer in eigen huis te blijven wonen

De zorgsector kan de snelle groei van het aantal ouderen moeilijk volgen. In Duitsland zal het aantal gepensioneerden tegen het midden van deze eeuw meer dan 30 procent van de bevolking bedragen, terwijl het tachtigplussers zal verdrievoudigen. Onderzoeksinstituten en technologiebedrijven werken volgens de nieuwssite Worldcrunch nu samen aan technologieën die moeten helpen om die vergrijzende bevolking langer zelfstandig te laten blijven.


Elektronische sensoren om te controleren of een bejaarde nog wel beweegt of niet, alarmknoppen zodat op elk ogenblik noodhulp kan worden inroepen… Steeds meer oudere Duitsers laten zich bijstaan door moderne technologie om langer in hun eigen woning te kunnen blijven wonen. De Duitse bevolking wordt dan ook, net zoals in veel andere Europese landen, snel ouder.


Slecht voorbereid op vergrijzing

“Duitsland is slecht voorbereid om het het probleem om te gaan,” zegt Ursula Lehr, zelf 84 jaar en voorzitter van Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (Bagso), een koepelvereniging voor senioren. Onderzoeken tonen aan dat de meerderheid van de senioren graag zolang mogelijk in hun eigen huis willen blijven wonen.


“Velen zullen dat niet kunnen,” vreest Lehr echter. “Hun huizen werden immers gebouwd in een tijdperk dat architecten bij hun ontwerpen geen rekening hielden met de geschiktheid van de woning voor oudere mensen.”


Ondertussen werken diverse Duitse onderzoeksinstituten en bedrijven echter samen aan oplossingen. Door de groeiende vraag naar dit soort - vaak technologische - oplossingen, beseffen steeds meer bedrijven dat deze ontwikkelingen een interessante markt kunnen vormen.


Om die nieuwe producten te ontwerpen, werken ze onder meer samen met de universiteit van Berlijn, die daarvoor de gespecialiseerde richting omgevings-geassisteerd leven heeft gecreëerd. Daarin leren studenten producten en diensten te ontwikkelen om senioren te helpen zelfstandig te leven.


Ook ouderen hebben recht op design

Volgens Ursula Lehr moet er nog heel wat vooruitgang geboekt worden op onder meer het gebied van design. Veel senioren vinden het volgens haar verschrikkelijk dat ze als ouderen blijkbaar geen recht hebben op hulpmiddelen met mooie esthetische eigenschappen. De alarmknoppen zijn vaak aartslelijk. “Waarom kan zo’n toestel niet in de vorm van een oorclip gemaakt worden?” werpt Lehr op.


Die vraag naar design heeft misschien ook te maken met het feit dat senioren niet graag als ouderen worden bestempeld. “Iemand is immers slechts even oud als hij of zij zich voelt,” zegt psycholoog Dieter Frey.


“Een 75-jarig kan de fysieke en mentale leeftijd hebben van een 40-jarige en omgekeerd.” Technologische en andere hulpmiddelen moeten dan ook niet leeftijdsgebonden zijn, maar worden gebaseerd op de capaciteiten die de potentiële gebruiker al dan niet heeft.


Van liften die kunnen geïnstalleerd worden zonder grote verbouwingen, over tapijten met sensoren die stappen of een val kunnen registreren, tot tablets die de gebruikers op eenvoudige wijze controle geven over alle apparaten die in de woning operationeel zijn… Een groot deel van dit soort systemen werkt dankzij de nieuwste informatietechnologie.


Die technologie wordt ook gebruikt door de systemen die het Britse bedrijf Tunstall ontwerpt om vanop afstand de gezondheidstoestand van het individu te kunnen monitoren. Onderzoek heeft al aangetoond dat deze categorie medische informatietechnologie ervoor zorgt dat mensen minder vaak spoedhulp nodig hebben en bovendien minder lang in het ziekenhuis moeten verblijven.


Op die manier hoeft de technologie dus niet enkel geld te kosten, maar kan ook een belangrijke besparing opleveren in de gezondheidszorg. Net zoals al die gadgets aan de senioren zelf misschien een stuk privacy kosten, maar ze hen ook in belangrijke mate persoonlijke vrijheid kunnen opleveren.