Technologiebedrijven ontdekken dat senioren meer te besteden hebben dan jongeren

Als er één groep is die veel baat kan hebben bij technologie waarmee ze constant verbonden kunnen zijn met familie, vrienden en verzorgers, dan zijn het wel ouderen. Voor personen met een beperkte mobiliteit kunnen technologische applicaties op maat een oplossing bieden om in contact te blijven en indien nodig snel de gepaste hulp te krijgen.


En toch leken de grote technologiebedrijven deze groeiende groep, die bovendien ook over de nodige financiële middelen beschikt, over het hoofd te zien. Daar komt volgens de Public Broadcasting Service (PBS) gelukkig verandering in.


Een lepel die dankzij een ingebouwde computer en bewegingssensor de trillende handen van Parkinson-patiënten kan corrigeren zodat ze terug zelfstandig kunnen eten. Of neem Caremerge, een applicatie die de kinderen van bejaarden de mogelijkheid geeft om regelmatig te volgen wat hun ouders in de loop van de dag in het bejaardentehuis gedaan hebben.


Dankzij de vergrijzing zijn technologiebedrijven steeds meer gericht op de ontwikkeling van producten voor een oudere doelgroep


Hoewel Amerikaanse senioren jaarlijks vijf keer meer kunnen besteden dan jonge volwassenen, richten veel industrieën hun advertentiecampagnes toch voor 90 procent of meer op jongeren. Dat zegt Jody Holtzman, vice-president van de American Association of Retired Persons (AARP).


Maar het volstaat de jaarlijkse LivePitch-conferentie van de seniorenorganisatie te bezoeken om een duidelijke verandering te kunnen merken.


Google X en de anti-Parkinson lepel


Vorig jaar werd op de conferentie een lepel voor mensen met Parkinson uitgeroepen tot beste nieuwe product. Lift Labs, het bedrijf achter de ontwikkeling, werd kort daarna door Google X overgenomen. Deze divisie van het internetconcern Google houdt zich bezig met de lange-termijnontwikkeling van nieuwe technologieën.


Het beste bewijs dat ook Google zich realiseert dat technologie voor ouderen een snelle groeimarkt wordt. 


Vaak wordt de ontwikkeling van nieuwe technologische gadgets voor ouderen trouwens gestimuleerd door hun eigen kinderen. Asif Khan bijvoorbeeld ontwikkelde met zijn bedrijf de Caremerge-applicatie nadat hij merkte hoe geïsoleerd zijn moeder raakte toen haar gezondheid bergaf ging.


Khan slaagde erin 6,5 miljoen dollar investeringskapitaal aan te trekken en zijn software is nu actief in 125 Amerikaanse senioreninstellingen. De applicatie zorgt er niet enkel voor dat de familie op de hoogte gehouden wordt, maar geeft het verplegend personeel onder meer ook een signaal wanneer bijvoordeeld een bloedtest moet worden gedaan of medicatie moet worden toegediend.


Steeds meer actieve consumenten


Terwijl de Caremerge-software zich richt op bejaarden die in een instelling verblijven, richten andere bedrijven en investeerders zich volgens PBS vooral op ouderen die nog thuis wonen. Er wordt aan toegevoegd dat mogelijk ook wel een inhaalbeweging moet worden gedaan om deze vergeten groep beter te bedienen.


Zo bleven de gezondheidsuitgaven in de leeftijdsgroep van vijfenzestig tot vierenzeventig jaar de jongste twee decennia vrijwel stabiel, terwijl de uitgaven voor onderwijs, vervoer en entertainment een sterke toename kenden. Dat is een duidelijk teken dat ook deze groep heel wat actieve consumenten telt.


“Maar waarom volgen bedrijven het geld dan niet?” vraagt Holtzman zich af.  Ook uit een enquête van onderzoeksbureau Nielsen bleek dat ouderen erg ontevreden zijn over alle aandacht die jongeren krijgen van adverteerders en dienstenleveranciers, terwijl zijzelf genegeerd lijken te worden. Misschien zullen de technologiebedrijven dus voorlopers blijken te zijn van een nieuwe trend.