Cover image

Biologische landbouw blijkt winstgevender dan traditionele productie

Iedereen is ervan overtuigd dat biologische landbouw beter is voor het milieu dan landbouwmethodes waarbij chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Toch twijfelen veel landbouwspecialisten aan de economische leefbaarheid van de biologische teelten. Dat komt vooral door de meerkost die de biologische landbouwmethode creëert, terwijl bovendien een lagere productie wordt gegenereerd.


Een nieuwe studie bewijst nu het tegendeel, want daarin wordt opgemerkt dat bio-landbouwers meer verdienen dan traditionele landbouwers, al wordt het effect pas na enkele jaren opgemerkt.


Het is dankzij de consument dat biologische landbouw voor een hogere winst zorgt dan de conventionele productiemethodes. Dat blijkt uit de studie die gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.


De klant is namelijk bereid een flinke meerprijs te betalen voor biologische voedingsproducten, zelfs wanneer moet worden vastgesteld dat veel consumenten blijkbaar niet eens weten wat het bio-label juist betekent.


Tot die conclusie kwamen de onderzoekers nadat ze 44 eerdere studies naar biologische gewassen in veertien landen en over een periode van veertig jaar naast mekaar legden. Ze ontdekten dat bio-landbouw 22 procent tot 35 procent lucratiever is dan traditionele productie.


30 procent duurder


Biologische groenten en fruit krijgen in de winkel vaak een meerprijs. Gemiddeld zijn deze producten 30 procent duurder dan traditionele groenten en fruit. Hoewel consumenten wel degelijk klagen dat biologische voeding duurder is, zijn ze blijkbaar toch bereid die prijs te betalen.


Uit het onderzoek blijkt echter dat een prijsverhoging tussen 5 procent en 7 procent al voldoende zou zijn om ervoor te zorgen dat de bio-landbouwers geen verlies lijden.


De extra kosten die deze landbouwers maken, komen vooral van de extra arbeid - 7 procent tot 13 procent - die moet worden gedaan. Onkruid moet bijvoorbeeld handmatig worden verwijderd in plaats van beroep te kunnen doen op chemische bestrijdingsmiddelen. Maar dat levert de landbouwers ook wel een besparing op. Ze hoeven immers ook geen chemische pesticides meer te kopen.


Verborgen kosten


De studie geeft ook aan dat biologische landbouw nog voordeliger zou blijken indien alle verborgen kosten worden meegerekend. Zo veroorzaakt traditionele landbouw bodemerosie en nitraatvervuiling van het grondwater. De rekening daarvan komt hoogstens ten dele bij de landbouwers zelf terecht, want het is de maatschappij die voor het grootste deel van deze kosten opdraait.


Als biologische landbouw dan zo winstgevend is, blijft de vraag waarom niet meer producenten overschakelen. Het probleem is volgens de onderzoekers echter dat de opbrengsten enkele jaren op zich laten wachten.


Vooraleer een landbouwer een bio-etiket op zijn producten mag kleven en dus een meerprijs kan aanrekenen, moet hij drie jaar lang gestopt zijn met het gebruik van pesticiden. In die overbruggingsperiode heeft hij wel een lagere opbrengst, maar kan hij zijn producten niet duurder verkopen.


De auteurs van de studie lanceren daarom een oproep aan de overheden om landbouwers die willen overschakelen op biologische productie tijdens deze financieel moeilijke overbruggingsperiode te ondersteunen.