Binnenkort gaan er per seconde één miljoen minuten video-content door het internet

Over vier jaar zal 80 procent van de totale internet-trafiek uit online video bestaan, tegenover een aandeel van 67 procent vorig jaar. Dat is de conclusie van een rapport van het bedrijf Cisco. Vooral de Verenigde Staten en China zullen volgens de onderzoekers een grote online video-activiteit laten optekenen.


Er wordt aan toegevoegd dat de Amerikaanse internet-consumptie tegen het einde van dit decennium voor 85 procent uit video zal bestaan. Cisco wijst er verder op dat draadloze en mobiele apparaten over vier jaar een aandeel van 66 procent in de totale internet-trafiek zullen hebben.


“Er mag de volgende vijf jaar een gigantische toename in de wereldwijde online video-trafieken worden verwacht,” stippen de onderzoekers aan. “Die trend zal worden gedragen door een verdere wereldwijde groei van het aantal internet-gebruikers, online apparaten en geconnecteerde toepassingen, hogere breedband-snelheden en de adoptie van geavanceerde videodiensten."


Geconnecteerde apparaten


"Tegen het einde van dit decennium zullen ongeveer 3,9 miljard mensen - dat komt overeen met de helft van de wereldbevolking - op het internet zijn aangesloten. Het aantal geconnecteerde apparaten zal zelfs drie keer hoger liggen dan de wereldwijde populatie.”


Cisco merkt op dat de wereldwijde internet-trafiek tot het einde van dit decennium een jaarlijkse groei met 26 procent zal kennen. Daarbij zou over vijf jaar een dagelijkse trafiek van 4,5 exabytes worden geregistreerd. Dit jaar wordt gewag gemaakt van 1,4 exabytes per dag.


Er wordt aan toegevoegd dat er volgend jaar in totaal één zettabyte trafiek zal worden gerealiseerd. Het heeft tweeëndertig jaar geduurd vooraleer dat volume werd bereikt, maar om die trafiek vervolgens te verdubbelen, zal er volgens Cisco nadien slechts drie jaar nodig zijn.


Het rapport geeft nog aan dat er tegen het einde van dit decennium elke seconde bijna één miljoen minuten video-content door de internet-netwerken zal gaan. (mah)