Alles is marketing: werkgeversmerk is even belangrijk als salaris

Voor werkzoekenden is de reputatie van de toekomstige werkgever even belangrijk als het loon dat wordt geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsbureau Manpower bij meer dan tweehonderd Amerikaanse werkzoekenden. Het onderzoek toonde aan dat één op de vier respondenten aangeeft dat de reputatie van een bedrijf een belangrijke impact zal hebben op de keuzes voor hun verdere carrière-ontwikkeling.


Om het beste talent te kunnen aantrekken moeten bedrijven er volgens Manpower voor zorgen over een dynamische website te beschikken, waarbij een grote aandacht wordt besteed aan content.


Reputatie

“Het werkgeversmerk is voor de onderneming belangrijker geworden dan ooit voordien en moet erkend worden als een cruciale factor in de interesse die de organisatie bij de werkzoekenden zou kunnen wekken,” benadrukt Lisa Schiller, vice-president werving bij Manpower Group.


“Er kon vastgesteld worden dat de kandidaten een steeds grotere voorkeur vertonen voor werkgevers die een duidelijke zakelijke identiteit kunnen voorleggen en op een positieve reputatie kunnen terugvallen. Het werkgeversmerk is voor de motivatie van de kandidaat inmiddels even belangrijk geworden als het type werk en het salaris dat wordt geboden.”

“Het werkgeversmerk wordt steeds sterker als instrument om op de hedendaagse arbeidsmarkt een concurrentieel voordeel te creëren,” geeft Lisa Schiller nog aan.


“Personeelsverantwoordelijken die het unieke karakter van het werkgeversmerk van hun bedrijf kunnen demonstreren en met de kandidaten daarover een boeiende dialoog kunnen opzetten, zullen een grote aantrekkingskracht op het toptalent ervaren en zullen ook tot de vaststelling komen dat het personeelsverloop bij de huidige medewerkers bijzonder beperkt blijft."


"Daardoor kan een sterke pijplijn van talent worden gecreëerd om huidige en toekomstige posities in de organisatie in te vullen.”


Website

Uit het onderzoek bleek nog dat bijna 90 procent van de kandidaten websites van bedrijven als een geprefereerde bron van informatie over een eventuele werkgever beschouwen. Op de tweede plaats staan online zoekmachines (52 procent), gevolgd door aanbevelingen van collega’s en vrienden (45 procent).


Er wordt ook opgemerkt dat de websites van de bedrijven cruciaal zijn voor de ontwikkeling van het merk. Daarbij wordt aangevoerd dat 36 procent van de werkzoekenden een gedetailleerde omschrijving over de onderneming, mogelijke werkaanbiedingen en compensaties de meest waardevolle informatie noemen. (mah)