Innovatie heeft vaak meer te danken aan toeval dan aan genie

De menselijke innovatie heeft meer te maken met toeval dan met genie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Reading op basis van een studie van de migraties van Bantoe-landbouwers over het Afrikaanse continent vijfduizend jaar geleden.


De onderzoekers stelden vast dat deze migranten ook onderweg de voorkeur bleven geven aan een vertrouwde omgeving, terwijl onbekende milieus zoveel mogelijk werden vermeden. Gelijkaardige trends kunnen volgens de Britse onderzoekers ook worden opgemerkt bij ontwikkelingen in de wetenschap en de industrie.


“De mens is in innovatie veel minder beslagen dan tot nu toe altijd werd aangenomen,” benadrukt onderzoeksleider Mark Pagel, professor evolutionaire biologie aan de University of Reading. “De menselijke innovatie is daarentegen vooral een gevolg van een voortdurende verbetering door praktische ervaring."


"Ook de Bantoes bleven bij het gekende en en volgden bij hun migraties een savanne-omgeving die hen vertrouwd was. Vooral het onbekende Congolese regenwoud werd vermeden."


"Wanneer ze toch het regenwoud betraden, bleek de migratie zelfs met driehonderd jaar vertraagd. Die tijd had men blijkbaar nodig om nieuwe technologieën en kennis te ontwikkelen om de nieuwe omgeving te beheersen.”


Gestage opbouw


“De resultaten van het onderzoek tonen aan dat innovatie voor de mens veel moeilijker is dan werd verondersteld,” zegt professor Pagel.


“Ook geeft de studie aan dat innovatie in werkelijkheid weinig te maken heeft met intensief intellectuele arbeid tot de gepaste oplossing is gevonden, maar vooral het resultaat is van een gestage opbouw van kennis en technologie die door generaties worden doorgegeven."


"Hoewel de Bantoes moderne mensen waren die over de nodige intelligentie en vaardigheden beschikten om zich te kunnen aanpassen, bleken de migranten te kiezen voor routes die hen in een vertrouwde omgeving hielden.”


“De studie toont heel goed hoe de mens bij de ontwikkeling van ideeën en nieuwe technologieën tewerk gaat,” benadrukt Mark Pagel. “Het is gebleken dat de Bantoe-migranten niet zomaar willekeurige paden volgden, maar omwille van het reisgemak voor vertrouwde savanne-corridors kozen."


"Hoewel de mens een bijzonder groot cultureel potentieel heeft voor innovatie, wordt vaak onderschat hoe moeilijk de ontwikkeling is van nieuwe technologieën die het leven en de maatschappij kunnen veranderen. De geschiedenis kent een eindeloze geniale uitvinders zoals James Watt en Thomas Edison. Maar ook hun wonderbaarlijke vondsten bleken niet het gevolg van een eureka-moment.”


“De stoommachine van Watt bleek eerder een aangepast ontwerp van een bestaande technologie, terwijl Edison voor de ontwikkeling van zijn lamp duizenden types van gloeidraad heeft uitgetest vooraleer hij een geschikte toepassing vond,” verduidelijkt professor Pagel.


“Sindsdien is er weinig veranderd. Zelfs vandaag steunen wetenschap en industrie op groepen die hun kennis en vaardigheden samen brengen, maar zelfs dan is succes niet altijd gegarandeerd.” (mah)