Cover image

Massa-immigratie haalt lonen naar omlaag

Massa-immigratie is wel degelijk verantwoordelijk voor de dalende lonen op de Britse arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een studie van de Bank of England. Vooral lager geschoolde werknemers in de dienstensector worden volgens het rapport van de Britse nationale bank onder druk van een toenemend aantal immigranten met lagere salarissen geconfronteerd.


Onder meer in de Britse zorgsector, de horeca of de schoonmaaksector leidt een toename van het aantal immigranten met 10 procent volgens het rapport tot een daling van de loonniveaus met 1,9 procent.


Het is de eerste keer dat een rapport over de invloed van inwijking op de Britse arbeidsmarkt rekening houdt met de recente immigratiebeweging de jongste vijftien jaar, gekenmerkt door een toetreding van vele Oost-Europese landen tot de Europese Unie.


Favoriete bestemming


Groot-Brittannië is een favoriete bestemming voor veel arbeidsmigranten uit die landen en uit Zuid-Europese regio’s die zwaar werden getroffen door de financiële crisis. Volgens officiële statistieken van de Britse overheid ontving het land vorig jaar 330.000 migranten. Critici zeggen echter dat de overheidscijfers onvolledig zijn.


Volgens de Bank of England deden de immigranten de gemiddelde lonen in Groot-Brittannië met 0,5 procent dalen. De grootste loondalingen werden volgens economen van Britse nationale bank dan ook bij de laagstgeschoolde werknemers geregistreerd.


Volgens Migration Watch, een Britse organisatie die kritisch staat tegenover immigratie, leiden de resultaten van dit onderzoek tot andere conclusies dan alle eerdere studies.


“Jarenlang claimde de immigratielobby dat er geen bewijzen zijn voor loondalingen door inwijking,” aldus de organisatie. “Dit nieuwe onderzoek weerlegt deze claims. Immigratie heeft een merkelijk negatieve impact op laaggeschoolde werknemers in de dienstensector. Dat raakt echter een kwart van alle Britse werknemers.”