Cover image

'Denemarken moet zich over niets schamen'

De Deense minister van Integratie Inger Stojberg (links op de foto) heeft de plannen van haar regering om de asielwetten in het land te verstrengen in het Europese Parlement verdedigd. De wet is ondertussen door het Deense parlement goedgekeurd. Het land mag nu de waardevolle bezittingen van asielzoekers in beslag nemen.


Opiniemakers blazen warm en koud tegelijk:


Als we willen voorkomen dat Denemarken als een slecht en xenofoob land wordt beschouwd, moet deze wet niet worden goedgekeurd, schrijft de krant Politiken:


“Onze mensen moeten stoppen en nadenken. Het is niet verkeerd om toe te geven dat een idee moet worden opgegeven omdat het proporties begint aan te nemen die nooit de bedoeling waren. We hebben helemaal geen speciale wet nodig. Vluchtelingen die hier verblijven en uitkeringen krijgen zullen exact onder dezelfde regels vallen als iedereen. Denemarken weigert geen vluchtelingen en is niet xenofoob, noch anti-islam. Maar omdat deze wet iedereen doet denken dat dit wel het geval is, kunnen we best zonder. Er is geen wet die verbiedt zaken te herbekijken. Nu is de tijd om net dat te doen."Wie doet ons na?


De krant Berlingske vindt de kritiek op Denemarken gewoon niet fair:


“Eens de rook is verdwenen zullen de meeste mensen hopelijk toegeven dat Denemarken het doelwit is geweest van een lastercampagne en dat ons land niets heeft om beschaamd over te zijn - de zonderlinge manier waarop de regering deze crisis heeft aangepakt niet te na gesproken.


Denemarken is een van de landen die het grootste aantal vluchtelingen opneemt pro capita. We zijn een van de vijf landen in de wereld die 0,7% van hun bbp aan ontwikkelingshulp besteden. We beschermen de mensenrechten en respecteren de internationale verdragen. Zo is het en niet anders. Maar de uitzonderlijke situatie waarin Denemarken en Europa zich vandaag bevinden maakt dat we gerechtigd zijn ons te beschermen tegen de overweldigende stroom van vluchtelingen en migranten."